Sunday, August 1, 2021
Home หางาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หางาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งาน หางาน เขียนใบสมัครงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รับสมัครพนักงาน PC ประจำ Shop True Move mini in 7-11 ประจำสาขาละ3 คน สาขาโนนไทย จ.นครราชสีมา

รับสมัครพนักงาน PC ประจำ Shop True Move mini in 7-11 ประจำสาขาลคน สาขาโนนไทย จ.นครราชสีมา

รับสมัคร รับสมัครพนักงาน PC ประจำ Shop True Move mini in 7-11 ประจำสาขาละ3 คน สาขาโนนไทย จ.นครราชสีมา รายละเอียดงาน : – คุณสมบัติผู้สมัคร :⏩⏩ลักษณะงาน⏪⏪-รายงานยอดขายต่อวัน ผ่านทางไลน์-รับลูกค้า และ ตอบปัญหาเบื้องต้น-วุฒิการศึกษา มขึ้นไป สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น พิมพ์ดีดได้-บุคลิกภาพด ...
รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยขาย ประจำสาขาศรีสะเกษ

รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยขาย ประจำสาขาศรีสะเกษ

รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยขาย ประจำสาขาศรีสะเกษ รายละเอียดงาน : -ดูแลรับผิดชอบการส่งเงินยอดขาย -ดูแลรับผิดชอบวงเงินสดย่อยของสาขา (Pettty Cash) -ตรวจสอบรายจ่ายที่เกิดขึ้นที่สาขา -สรรหาพนักงาน เมื่อมีตำแหน่งงานว่าง คุณสมบัติผู้สมัคร :-เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 20ปี-วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ...
รับสมัครพนักงาน PC ประจำ Shop True Move mini in 7-11 ประจำสาขาละ3 คน สาขาถนนเบญจรงค์ จ.นครราชสีมา

รับสมัครพนักงาน PC ประจำ Shop True Move mini in 7-11 ประจำสาขาลคน สาขาถนนเบญจรงค์ จ.นครราชสีมา

รับสมัคร รับสมัครพนักงาน PC ประจำ Shop True Move mini in 7-11 ประจำสาขาละ3 คน สาขาถนนเบญจรงค์ จ.นครราชสีมา รายละเอียดงาน : – คุณสมบัติผู้สมัคร :⏩⏩ลักษณะงาน⏪⏪-รายงานยอดขายต่อวัน ผ่านทางไลน์-รับลูกค้า และ ตอบปัญหาเบื้องต้น-วุฒิการศึกษา มขึ้นไป สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น พิมพ์ดีดได้-บุคลิ ...
รับสมัครพนักงาน PC ประจำ Shop True Move mini in 7-11 ประจำสาขาละ3 คน สาขาครบุรี จ.นครราชสีมา

รับสมัครพนักงาน PC ประจำ Shop True Move mini in 7-11 ประจำสาขาลคน สาขาครบุรี จ.นครราชสีมา

รับสมัคร รับสมัครพนักงาน PC ประจำ Shop True Move mini in 7-11 ประจำสาขาละ3 คน สาขาครบุรี จ.นครราชสีมา รายละเอียดงาน : – คุณสมบัติผู้สมัคร :⏩⏩ลักษณะงาน⏪⏪-รายงานยอดขายต่อวัน ผ่านทางไลน์-รับลูกค้า และ ตอบปัญหาเบื้องต้น-วุฒิการศึกษา มขึ้นไป สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น พิมพ์ดีดได้-บุคลิกภาพด ...
รับสมัครพนักงาน PC ประจำ Shop True Move mini in 7-11 ประจำสาขาละ3 คน สาขาโคราชไฮเกรดซิตี้ จ.นครราชสีมา

รับสมัครพนักงาน PC ประจำ Shop True Move mini in 7-11 ประจำสาขาลคน สาขาโคราชไฮเกรดซิตี้ จ.นครราชสีมา

รับสมัคร รับสมัครพนักงาน PC ประจำ Shop True Move mini in 7-11 ประจำสาขาละ3 คน สาขาโคราชไฮเกรดซิตี้ จ.นครราชสีมา รายละเอียดงาน : – คุณสมบัติผู้สมัคร :⏩⏩ลักษณะงาน⏪⏪-รายงานยอดขายต่อวัน ผ่านทางไลน์-รับลูกค้า และ ตอบปัญหาเบื้องต้น-วุฒิการศึกษา มขึ้นไป สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น พิมพ์ดีดได้- ...
รับสมัครพนักงาน PC ประจำ Shop True Move mini in 7-11 ประจำสาขาละ3 คน สาขาชุมชนหนองตาคง จ.นครราชสีมา

รับสมัครพนักงาน PC ประจำ Shop True Move mini in 7-11 ประจำสาขาลคน สาขาชุมชนหนองตาคง จ.นครราชสีมา

รับสมัคร รับสมัครพนักงาน PC ประจำ Shop True Move mini in 7-11 ประจำสาขาละ3 คน สาขาชุมชนหนองตาคง จ.นครราชสีมา รายละเอียดงาน : – คุณสมบัติผู้สมัคร :⏩⏩ลักษณะงาน⏪⏪-รายงานยอดขายต่อวัน ผ่านทางไลน์-รับลูกค้า และ ตอบปัญหาเบื้องต้น-วุฒิการศึกษา มขึ้นไป สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น พิมพ์ดีดได้-บุค ...
รับสมัครพนักงาน PC ประจำ Shop True Move mini in 7-11 ประจำสาขาละ3 คน สาขาขนงพระ จ.นครราชสีมา

รับสมัครพนักงาน PC ประจำ Shop True Move mini in 7-11 ประจำสาขาลคน สาขาขนงพระ จ.นครราชสีมา

รับสมัคร รับสมัครพนักงาน PC ประจำ Shop True Move mini in 7-11 ประจำสาขาละ3 คน สาขาขนงพระ จ.นครราชสีมา รายละเอียดงาน : – คุณสมบัติผู้สมัคร :⏩⏩ลักษณะงาน⏪⏪-รายงานยอดขายต่อวัน ผ่านทางไลน์-รับลูกค้า และ ตอบปัญหาเบื้องต้น-วุฒิการศึกษา มขึ้นไป สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น พิมพ์ดีดได้-บุคลิกภาพด ...
เปิดรับสมัครงาน อันอัน มินิมาร์ท สาขา เบญจรงคฺ์ พนักงานทั่วไป/จัดเรียงสินค้า-เช็คสินค้า/แคชเชียร์ (เพศชาย/เพศหญิง จำนวน 1 อัตรา) ด่วนๆ

เปิดรับสมัครงาน อันอัน มินิมาร์ท สาขา เบญจรงคฺ์ พนักงานทั่วไป/จัดเรียงสินค้า-เช็คสินค้า/แคชเชียร์ (เพศชาย/เพศหญิง จำนวนอัตรา) ด่วนๆ

รับสมัคร เปิดรับสมัครงาน อันอัน มินิมาร์ท สาขา เบญจรงคฺ์ พนักงานทั่วไป/จัดเรียงสินค้า-เช็คสินค้า/แคชเชียร์ (เพศชาย/เพศหญิง จำนวน 1 อัตรา) ด่วนๆ รายละเอียดงาน : – คุณสมบัติผู้สมัคร :บริษัท วรกัญญา 711 จำกัด (อันอัน มินิมาร์ท) ร้านสะดวกซื้อเปิดชม. ขายสินค้าอุปโภค-บริโภค และเครื่องสำอางตามกระ ...
รับสมัครพนักงาน PC ประจำ Shop True Move mini in 7-11 ประจำสาขาละ3 คน สาขาชุมชนประโดกโคกไผ่ จ.นครราชสีมา

รับสมัครพนักงาน PC ประจำ Shop True Move mini in 7-11 ประจำสาขาลคน สาขาชุมชนประโดกโคกไผ่ จ.นครราชสีมา

รับสมัคร รับสมัครพนักงาน PC ประจำ Shop True Move mini in 7-11 ประจำสาขาละ3 คน สาขาชุมชนประโดกโคกไผ่ จ.นครราชสีมา รายละเอียดงาน : – คุณสมบัติผู้สมัคร :⏩⏩ลักษณะงาน⏪⏪-รายงานยอดขายต่อวัน ผ่านทางไลน์-รับลูกค้า และ ตอบปัญหาเบื้องต้น-วุฒิการศึกษา มขึ้นไป สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น พิมพ์ดีดได้ ...
รับสมัครพนักงาน PC ประจำ Shop True Move mini in 7-11 ประจำสาขาละ3 คน สาขาตลาดคลังมาร์เช่ จ.นครราชสีมา

รับสมัครพนักงาน PC ประจำ Shop True Move mini in 7-11 ประจำสาขาลคน สาขาตลาดคลังมาร์เช่ จ.นครราชสีมา

รับสมัคร รับสมัครพนักงาน PC ประจำ Shop True Move mini in 7-11 ประจำสาขาละ3 คน สาขาตลาดคลังมาร์เช่ จ.นครราชสีมา รายละเอียดงาน : – คุณสมบัติผู้สมัคร :⏩⏩ลักษณะงาน⏪⏪-รายงานยอดขายต่อวัน ผ่านทางไลน์-รับลูกค้า และ ตอบปัญหาเบื้องต้น-วุฒิการศึกษา มขึ้นไป สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น พิมพ์ดีดได้-บ ...
รับสมัครพนักงาน PC ประจำ Shop True Move mini in 7-11 ประจำสาขาละ3 คน สาขาอำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา

รับสมัครพนักงาน PC ประจำ Shop True Move mini in 7-11 ประจำสาขาลคน สาขาอำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา

รับสมัคร รับสมัครพนักงาน PC ประจำ Shop True Move mini in 7-11 ประจำสาขาละ3 คน สาขาอำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา รายละเอียดงาน : – คุณสมบัติผู้สมัคร :⏩⏩ลักษณะงาน⏪⏪-รายงานยอดขายต่อวัน ผ่านทางไลน์-รับลูกค้า และ ตอบปัญหาเบื้องต้น-วุฒิการศึกษา มขึ้นไป สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น พิมพ์ดีดได้-บุคล ...
รับสมัครพนักงาน PC ประจำ Shop True Move mini in 7-11 ประจำสาขาละ3 คน สาขาท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

รับสมัครพนักงาน PC ประจำ Shop True Move mini in 7-11 ประจำสาขาลคน สาขาท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

รับสมัคร รับสมัครพนักงาน PC ประจำ Shop True Move mini in 7-11 ประจำสาขาละ3 คน สาขาท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา รายละเอียดงาน : – คุณสมบัติผู้สมัคร :⏩⏩ลักษณะงาน⏪⏪-รายงานยอดขายต่อวัน ผ่านทางไลน์-รับลูกค้า และ ตอบปัญหาเบื้องต้น-วุฒิการศึกษา มขึ้นไป สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น พิมพ์ด ...
รับสมัครพนักงาน PC ประจำ Shop True Move mini in 7-11 ประจำสาขาละ3 คน สาขาตลาดแม่อำนวย จ.นครราชสีมา

รับสมัครพนักงาน PC ประจำ Shop True Move mini in 7-11 ประจำสาขาลคน สาขาตลาดแม่อำนวย จ.นครราชสีมา

รับสมัคร รับสมัครพนักงาน PC ประจำ Shop True Move mini in 7-11 ประจำสาขาละ3 คน สาขาตลาดแม่อำนวย จ.นครราชสีมา รายละเอียดงาน : – คุณสมบัติผู้สมัคร :⏩⏩ลักษณะงาน⏪⏪-รายงานยอดขายต่อวัน ผ่านทางไลน์-รับลูกค้า และ ตอบปัญหาเบื้องต้น-วุฒิการศึกษา มขึ้นไป สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น พิมพ์ดีดได้-บุคล ...
รับสมัครพนักงาน PC ประจำ Shop True Move mini in 7-11 ประจำสาขาละ3 คน สาขาสุรนารายณ์(จอหอ) จ.นครราชสีมา

รับสมัครพนักงาน PC ประจำ Shop True Move mini in 7-11 ประจำสาขาลคน สาขาสุรนารายณ์(จอหอ) จ.นครราชสีมา

รับสมัคร รับสมัครพนักงาน PC ประจำ Shop True Move mini in 7-11 ประจำสาขาละ3 คน สาขาสุรนารายณ์(จอหอ) จ.นครราชสีมา รายละเอียดงาน : – คุณสมบัติผู้สมัคร :⏩⏩ลักษณะงาน⏪⏪-รายงานยอดขายต่อวัน ผ่านทางไลน์-รับลูกค้า และ ตอบปัญหาเบื้องต้น-วุฒิการศึกษา มขึ้นไป สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น พิมพ์ดีดได้- ...
รับสมัครพนักงาน PC ประจำ Shop True Move mini in 7-11 ประจำสาขาละ3 คน สาขาหลัง ม.วงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา

รับสมัครพนักงาน PC ประจำ Shop True Move mini in 7-11 ประจำสาขาลคน สาขาหลัง ม.วงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา

รับสมัคร รับสมัครพนักงาน PC ประจำ Shop True Move mini in 7-11 ประจำสาขาละ3 คน สาขาหลัง ม.วงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา รายละเอียดงาน : – คุณสมบัติผู้สมัคร :⏩⏩ลักษณะงาน⏪⏪-รายงานยอดขายต่อวัน ผ่านทางไลน์-รับลูกค้า และ ตอบปัญหาเบื้องต้น-วุฒิการศึกษา มขึ้นไป สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น พิมพ์ดีดไ ...
รับสมัครพนักงาน PC Shop True Move mini in 7-11ประจำสาขาละ 3 คน สาขาคลองส่งน้ำเซฟวัน จ.นครราชสีมา

รับสมัครพนักงาน PC Shop True Move mini in 7-11ประจำสาขาละคน สาขาคลองส่งน้ำเซฟวัน จ.นครราชสีมา

รับสมัคร รับสมัครพนักงาน PC Shop True Move mini in 7-11ประจำสาขาละ 3 คน สาขาคลองส่งน้ำเซฟวัน จ.นครราชสีมา รายละเอียดงาน : – คุณสมบัติผู้สมัคร :⏩⏩ลักษณะงาน⏪⏪-รายงานยอดขายต่อวัน ผ่านทางไลน์-รับลูกค้า และ ตอบปัญหาเบื้องต้น-วุฒิการศึกษา มขึ้นไป สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น พิมพ์ดีดได้-บุคลิก ...
ทรู อุดรธานี เปิดรับเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า สมัครด่วน ที่ สำนักงานทรู ชั้น2 CP อุดร ตรงข้ามทางเข้าวัดป่าบ้านตาด

ทรู อุดรธานี เปิดรับเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า สมัครด่วน ที่ สำนักงานทรู ชั้น2อุดร ตรงข้ามทางเข้าวัดป่าบ้านตาด

รับสมัคร ทรู อุดรธานี เปิดรับเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า สมัครด่วน ที่ สำนักงานทรู ชั้น2 CP อุดร ตรงข้ามทางเข้าวัดป่าบ้านตาด รายละเอียดงาน : รายละเอียดงาน : – แนะนำสินค้ากลุ่มทรู (True Online,True Vision,True Move H) , True Super Speed Fiber &; นำเสนอสินค้า ปิดการขาย ให้ได้ตามเป้าที่บริษัทฯกำหน ...
ด่วน เปิดรับเจ้าหน้าที่แนะนำสินค้าทางโทรศัพท์ Tele Sales ประจำจังหวัดขอนแก่น วันที่ 7-8 พย นี้ ณ สนง.ทรู ขอนแก่น ชั้น3

ด่วน เปิดรับเจ้าหน้าที่แนะนำสินค้าทางโทรศัพท์ Tele Sales ประจำจังหวัดขอนแก่น วันที่ 7-8 พย นี้ ณ สนง.ทรู ขอนแก่น ชั้

รับสมัคร ด่วน เปิดรับเจ้าหน้าที่แนะนำสินค้าทางโทรศัพท์ Tele Sales ประจำจังหวัดขอนแก่น วันที่ 7-8 พย นี้ ณ สนง.ทรู ขอนแก่น ชั้น3 รายละเอียดงาน : Tele Sale :เจ้าหน้าที่แนะนำสินค้าทางโทรศัพท์ (รับวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป) รายได้: 18บาทขึ้นไป (คอมมิชชั่นไม่ไม่เพดาน) คุณสมบัติผู้สมัคร :คุณสมบัติ ...
รับสมัคร ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ ภาคอีสาน

รับสมัคร ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ ภาคอีสาน

รับสมัคร ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ ภาคอีสาน รายละเอียดงาน : 1. ติดต่อลูกค้า แพทย์ พยาบาล และ นำเสนอขายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ของบริษัท 2. ประสานงานฝ่ายจัดซื้อ พัสดุ แพทย์ พยาบาล และบริษัทเพื่อให้เกิดใบสั่งซื้อ. ดูแลและติดตามผลการใช้สินค้าของแพทย์และพยาบาลเพื่อปรับปรุง และรวมทั้งเสนอสินค ...
รับสมัคร Cash Salesman – สินค้าน้ำมันเครื่อง Shell ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด (อ.เมือง)

รับสมัคร Cash Salesman – สินค้าน้ำมันเครื่องประจำจังหวัดร้อยเอ็ด (อ.เมือง)

รับสมัคร Cash Salesman – สินค้าน้ำมันเครื่อง Shell ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด (อ.เมือง) รายละเอียดงาน : – รับผิดชอบงานขายสินค้าของบริษัทให้กับร้านค้าปลีก – วางแผนและนำเสนอรายการขาย – แก้ไขปัญหาของลูกค้า – จัดทำรายงานการขาย เก็บเงินสด คุณสมบัติผู้สมัคร :– เพศชาย อายุ- ...
สมัครงานด่วน !! หัวหน้าทีมขายซิมทรุ แถมกล่อง True ID ประจำพื้นที่่อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รายได้เริ่มต้น 21,000 ++ บาท/เดือน

สมัครงานด่วน !! หัวหน้าทีมขายซิมทรุ แถมกล่อง True ID ประจำพื้นที่่อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รายได้เริ่มต้น 21++ บาท/เดือน

รับสมัคร สมัครงานด่วน !! หัวหน้าทีมขายซิมทรุ แถมกล่อง True ID ประจำพื้นที่่อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รายได้เริ่มต้น 21,000 ++ บาท/เดือน รายละเอียดงาน : ทำหน้าที่บริหารทีมขาย , เป็นที่ปรึกษาด้านการขายสินค้ากลุ่มทรู เช่่น ซิม True MoveH ,วางแผนการขายเพื่อให้ทีมบรรลูเป้าหมายการขายในพ ...
รับสมัคร พนักงานขายหน่วยรถมอเตอร์ไซด์ (สินค้าอุปโภคบริโภค) ประจำจังหวัดนครราชสีมา

รับสมัคร พนักงานขายหน่วยรถมอเตอร์ไซด์ (สินค้าอุปโภคบริโภค) ประจำจังหวัดนครราชสีมา

รับสมัคร พนักงานขายหน่วยรถมอเตอร์ไซด์ (สินค้าอุปโภคบริโภค) ประจำจังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดงาน : · วางแผนการเข้าเยี่ยมร้านค้า เสนอขายสินค้า และกระตุ้นยอดขาย · ขับมอเตอร์ไซต์ เข้าไปรับออร์เดอร์จากทางร้านค้าปลีก, ร้านค้าส่ง · ใช้แทปเลตของบริษัทในการรับออร์เดอร์ · ดูแลความเรียบร้อยของสินค้าบนชั้นวางสิ ...
รับสมัคร ครูบัญชี

รับสมัคร ครูบัญชี

รับสมัคร ครูบัญชี รายละเอียดงาน : สอนนักศึกษา ระดับ ปวช บัญชีเบื้องต้น งานด้านเอกสารต่างๆ คุณสมบัติผู้สมัคร :1 จบปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง2 เพศ หญิง3 อายุ 25 ปีขึ้นไป4 มีความกระตือรือร้น ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน5 มีใจรักอาชีพครู มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ร่าเริงแจ่มใไม่มีโรคประจำตัว ติดต่อ ...
รับสมัคร ครูผู้สอนสาขาคอมพิวเตอร์

รับสมัคร ครูผู้สอนสาขาคอมพิวเตอร์

รับสมัคร ครูผู้สอนสาขาคอมพิวเตอร์ รายละเอียดงาน : สอนนักเรียน นักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คุณสมบัติผู้สมัคร :1 จบปริญาตรี อายุ 25 – 40 ปี2 มีใจรักในอาชีพครู3 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี4 สามารถไปประชุม อบรม ที่ต่างจังหวัดไดมีประสบการ์ณจะพิจารณาเป็นพิเศ ...
รับสมัคร ครูผู้สอนสาขาช่างยนต์

รับสมัคร ครูผู้สอนสาขาช่างยนต์

รับสมัคร ครูผู้สอนสาขาช่างยนต์ รายละเอียดงาน : สอนนักเรียน นักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ปวส. สาขาวิชาช่างยนต์ คุณสมบัติผู้สมัคร :1 จบปริญาตรี อายุ 25- 40 ปี2 มีใจรักในอาชีพครู3 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี4 สามารถไปประชุม อบรม ที่ต่างจังหวัดได้5 มีประสบการ์ณจะพิจารณาเป็นพิเศสามารถขับรถได้ ม ...
รับสมัคร Sale MakeUp ( พนักงานขาย ) สาขา อุบลราชธานี

รับสมัคร Sale MakeUp ( พนักงานขาย ) สาขา อุบลราชธานี

รับสมัคร Sale MakeUp ( พนักงานขาย ) สาขา อุบลราชธานี รายละเอียดงาน : ทำหน้าที่ ให้ข้อมูล Product และ เสนอขาย ให้ลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ คุณสมบัติผู้สมัคร :1. มีทักษะการขาย2. มีความมั่นใจ3. มีบุคลิกที่ดี4. มีทัศนคติที่ดี5. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้6. ทุกเพศ7. อายุ 20-40 ป. วุฒิ ปวช ขึ้นไป คลิ ...
รับสมัคร ผู้จัดการฝึกหัด ( สาขา อุบลราชธานี )

รับสมัคร ผู้จัดการฝึกหัด ( สาขา อุบลราชธานี )

รับสมัคร ผู้จัดการฝึกหัด ( สาขา อุบลราชธานี ) รายละเอียดงาน : เรียนรู้พื้นฐานงานทั้งหมด ตั้งแต่ ติดต่องาน สอนการแต่งหน้า การขาย และ ฝึกทักษะการบริหารงานเบื้องต้น คุณสมบัติผู้สมัคร :1. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี2. วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป3. ทุกเพศ4. อายุ 22-40 ปี5. มีบุคลิกภาพที่ด. มีทักษะความ ...
รับสมัคร PR Brand ( ประชาสัมพันธ์ Brand ) สาขา อุบลราชธานี

รับสมัคร PR Brand ( ประชาสัมพันธ์ Brand ) สาขา อุบลราชธานี

รับสมัคร PR Brand ( ประชาสัมพันธ์ Brand ) สาขา อุบลราชธานี รายละเอียดงาน : ประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ของ Brand ให้เป็นที่รู้จัก ผ่านช่องทาง การ workshop และ mini workshop คุณสมบัติผู้สมัคร :1. ทุกเพศ2. อายุ 20-40 ปี3. วุฒิ ปวช ขึ้นไป4. มี บุคลิกภาพ ที่ดี5. มีความมั่นใ. มีทักษะการพูดที่น่าเชื่อถื ...
รับสมัคร Makeup (สอนการแต่งหน้า ) สาขา อุบลราชธานี

รับสมัคร Makeup (สอนการแต่งหน้า ) สาขา อุบลราชธานี

รับสมัคร Makeup (สอนการแต่งหน้า ) สาขา อุบลราชธานี รายละเอียดงาน : สอนการแต่งหน้า ให้ความรู้เทคนิคการแต่งหน้า ที่สามารถ ปฏิบัติ ใช้จริงได้ อย่างเป็นมืออาชีพ ในงาน workshop และ mini workshop คุณสมบัติผู้สมัคร :1. ทุกเพศ2. อายุ 20 – 40 ปี3. วุฒิ ปวช ขึ้นไป4. มีทักษะ ด้านการแต่งหน้. สามารถ พูดส ...
รับสมัคร พนักงานขับรถ ทีมวิศวกร ประจำจังหวัดสกลนคร

รับสมัคร พนักงานขับรถ ทีมวิศวกร ประจำจังหวัดสกลนคร

รับสมัคร พนักงานขับรถ ทีมวิศวกร ประจำจังหวัดสกลนคร รายละเอียดงาน : – ปฏิบัติงานบริการขับรถ รับ-ส่งพนักงาน ประจำทีมวิศวกร จังหวัดสกลนคร – ดูแลสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ – งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร :เพศชาย อายุไม่เกินปี คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่านเว็บไซต์ ไ ...

เขียนใบสมัครงาน เพื่อ หางาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หางาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ