หางาน สมัครงาน ตรัง

เขียนใบสมัครงาน เพื่อ หางาน สมัครงาน ตรัง

รับสมัคร หัวหน้าแผนกวิศวกรรม (แมคคาทรอนิกส์) ประจำสาขาบุรีรัมย์ (RBL-BR)

รับสมัคร หัวหน้าแผนกวิศวกรรม (แมคคาทรอนิกส์) ประจำสาขาบุรีรัมย์ (RBL)

รับสมัคร หัวหน้าแผนกวิศวกรรม (แมคคาทรอนิกส์) ประจำสาขาบุรีรัมย์ (RBL-BR) รายละเอียดงาน : รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา ทำการช่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรที่รับผิดชอบ รวมถึงงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรทั่วไป (Support) ไลน์ผลิตตามใบแจ้งซ่อม และรายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชา 1. ...
รับสมัคร หัวหน้าแผนกวิศวกรรม ประสาขาบุรีรัมย์ (RBL-BR)

รับสมัคร หัวหน้าแผนกวิศวกรรม ประสาขาบุรีรัมย์ (RBL-BR)

รับสมัคร หัวหน้าแผนกวิศวกรรม ประสาขาบุรีรัมย์ (RBL-BR) รายละเอียดงาน : – ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ และควบคุมให้มีการดำเนินงานไปตามแผน – ดูแลเครื่องมือ/อุปกรณ์ – ดูแลบำรุงรักษา และซ่อมเครื่องจักร – ให้การสนับสนุนและบริการเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านวิศวกรรม – ...
รับสมัคร Business Solution Development (IBC)

รับสมัคร Business Solution Development (IBC)

รับสมัคร Business Solution Development (IBC) รายละเอียดงาน : • Responsible for assisting in the establishment of an IT Architecture practice, and the adoption of an architecture and standards methodology. • Manages activities that take place during solution ideation, solution design, and solution ...
รับสมัคร หัวหน้าแผนกวิศวกรรม ประจำสาขากาฬสินธุ์ (STA-KS)

รับสมัคร หัวหน้าแผนกวิศวกรรม ประจำสาขากาฬสินธุ์ (STA-KS)

รับสมัคร หัวหน้าแผนกวิศวกรรม ประจำสาขากาฬสินธุ์ (STA-KS) รายละเอียดงาน : รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา ช่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรที่รับผิดชอบ รวมถึงงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรทั่วไป(Support) ไลน์ผลิตตามใบแจ้งซ่อม และรายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชา 1. ตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องจักรใน ...
รับสมัคร วิศวกรโรงงาน ประจำสาขาสิเกา (STA-SK)

รับสมัคร วิศวกรโรงงาน ประจำสาขาสิเกา (STA-SK)

รับสมัคร วิศวกรโรงงาน ประจำสาขาสิเกา (STA-SK) รายละเอียดงาน : วางแผนงานบำรุงรักษา งานปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ – การควบคุมงานออกแบบ และติดตั้ง เครื่องจักรและอุปกรณ์ ระบบสาธารณูปโภค บริการด้านวิศวกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายใน และบริหารต้นทุนทางด้านวิศวกรรม คุณสมบัติผู้สมัคร : ...
รับสมัคร Data Engineer (IBC)

รับสมัคร Data Engineer (IBC)

รับสมัคร Data Engineer (IBC) รายละเอียดงาน : • Define the architecture and design of data ingestion and ETL / ELT processing to meet functional and non-functional requirements and objectives. • Develop ETL / ELT processes that convert data into formats through a team of data analysts and dashboard ...
รับสมัคร Senior Data Analyst (IBC)

รับสมัคร Senior Data Analyst (IBC)

รับสมัคร Senior Data Analyst (IBC) รายละเอียดงาน : Planning the data strategy for the Data Analytic Team using raw data, trends and technologies. • Managing and leading the Data Analytics Team to provide insights using data analytics tools to identify facts and trends. • Guiding strategic decisions ...
รับสมัคร System Engineer DBA (IBC)

รับสมัคร System Engineer DBA (IBC)

รับสมัคร System Engineer DBA (IBC) รายละเอียดงาน : • Responsibilities in DBA role, Web Application Admin • Design, install and configure database engine (MSSQL or any) , Web Server, and System Application Architecture • Perform database, web application performance monitoring and tuning • Plan the ...
รับสมัคร Process Engineer ประจำสาขาสิเกา (STA-SK)

รับสมัคร Process Engineer ประจำสาขาสิเกา (STA-SK)

รับสมัคร Process Engineer ประจำสาขาสิเกา (STA-SK) รายละเอียดงาน : – ปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งปริมาณ คุณภาพ ต้นทุน – ตรวจสอบและวิเคราะห์โครงสร้างการงานของเครื่องจักร รวมทั้งนำเสนอแนวทางแก้ไข – ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค – งานวิจัยและพัฒนา ...
รับสมัคร หัวหน้าแผนกวิศวกรรมซ่อมบำรุง ประจำสาขาเลย (STA-LI)

รับสมัคร หัวหน้าแผนกวิศวกรรมซ่อมบำรุง ประจำสาขาเลย (STA)

รับสมัคร หัวหน้าแผนกวิศวกรรมซ่อมบำรุง ประจำสาขาเลย (STA-LI) รายละเอียดงาน : รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญช่อมบำรุงรักษาเครื่องจกัรที่รับผิดชอบ รวมถึงงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรทั่วไป(Support) ไลน์ผลติตามใบแจ้งซ่อม และรายงานผลการปฏิบัติงาน แก่ผู้บังคับบัญชา – ตรวจเช็คความพร้อม ...
รับสมัคร Software Engineer (IBC)

รับสมัคร Software Engineer (IBC)

รับสมัคร Software Engineer (IBC) รายละเอียดงาน : -มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมดึงข้อมูจากระบบ SAP หรือระบบอื่นเพื่อไปทำรายงานบนระบบ BI -เขียนโปรแกรม Web Application หรือ Mobile Application ได้ดี -มีความเข้าใจระบบงานคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ -มีประสบการณ์เขียนโปรแกรม Interfaceเชื่อมต่อระบบSAPกับระบบอื่นได้ ...
รับสมัคร Plant Engineer ประจำสาขาเลย (SAT-LI)

รับสมัคร Plant Engineer ประจำสาขาเลย (SAT-LI)

รับสมัคร Plant Engineer ประจำสาขาเลย (SAT-LI) รายละเอียดงาน : ปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งปริมาณ คุณภาพ ต้นทุน ตรวจสอบและวิเคราะห์โครงสร้างการงานของเครื่องจักร รวมทั้งนำเสนอแนวทางแก้ไข ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคงานวิจัยและพัฒนา คุณสมบัติผู้สมัคร : – ไม่จำกัดเพศ– ...
รับสมัคร หัวหน้าแผนกผลิต ประจำสาขาสกลนคร (STA-SN)

รับสมัคร หัวหน้าแผนกผลิต ประจำสาขาสกลนคร (STA-SN)

รับสมัคร หัวหน้าแผนกผลิต ประจำสาขาสกลนคร (STA-SN) รายละเอียดงาน : – ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท – ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามเป้าหมาย – พัฒนากระบวนการผลิตและดูแลการผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า คุณสมบัติผู้สมัคร : – ...
รับสมัคร หัวหน้าส่วนจัดซื้อวัตถุดิบ ประจำสาขาบึงกาฬ (RBL-BK)

รับสมัคร หัวหน้าส่วนจัดซื้อวัตถุดิบ ประจำสาขาบึงกาฬ (RBL)

รับสมัคร หัวหน้าส่วนจัดซื้อวัตถุดิบ ประจำสาขาบึงกาฬ (RBL-BK) รายละเอียดงาน : – ควบคุม ดูแล จัดการ การซื้อขายวัตถุดิบ ประเมิน DRC – แจ้งราคาเปิดซื้อวัตถุดิบ ติดต่อซื้อขายกับผู้ส่งมอบ – ติดตามให้มีการส่งมอบวัตถุดิบตามเงื่อนไข – ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า – ...
รับสมัคร Business Analyst ประจำ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (IBC)

รับสมัคร Business Analyst ประจำ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (IBC)

รับสมัคร Business Analyst ประจำ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (IBC) รายละเอียดงาน : วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน IT ทางธุรกิจ คุณสมบัติผู้สมัคร : – ไม่จำกัดเพศ– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ...
รับสมัคร ช่างไฟฟ้า ประจำวิลล่าเขาใหญ่

รับสมัคร ช่างไฟฟ้า ประจำวิลล่าเขาใหญ่

รับสมัคร ช่างไฟฟ้า ประจำวิลล่าเขาใหญ่ รายละเอียดงาน : ดูแลควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า(แรงต่ำ/แรงสูง) ของบ้านพักวิลล่า คุณสมบัติผู้สมัคร : – วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง อุตสาหกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง– อายุ 20 ปีขึ้นไป– ...
รับสมัคร หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ ประจำสาขาพิษณุโลก (STA-PL)

รับสมัคร หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ ประจำสาขาพิษณุโลก (STA)

รับสมัคร หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ ประจำสาขาพิษณุโลก (STA-PL) รายละเอียดงาน : – วางแผนและกำหนดวิธีการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนด – ออกใบรับรองคุณภาพยางทั้งภายในและต่างประเทศ – วิเคราะห์ปัญหาหรือข้อบกพร่องทางด้านทดสอบเพื่อดำเนินการแก้ไขและป้องกัน – ...
รับสมัคร หัวหน้าแผนกวิศวกรรมบอยเลอร์ ประจำสาขาอุบลราชธานี (STA-UB)

รับสมัคร หัวหน้าแผนกวิศวกรรมบอยเลอร์ ประจำสาขาอุบลราชธานี (STA)

รับสมัคร หัวหน้าแผนกวิศวกรรมบอยเลอร์ ประจำสาขาอุบลราชธานี (STA-UB) รายละเอียดงาน : – รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงหม้อน้ำหรือหมอต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความมร้อน ให้สามารถใช้งานได้ตามเป้าหมายของบริษัท – พัฒนาพนักงานระดับปฎิบัติการให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ...
รับสมัคร เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำสาขามุกดาหาร (RBL-BR)

รับสมัคร เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำสาขามุกดาหาร (RBL)

รับสมัคร เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำสาขามุกดาหาร (RBL-BR) รายละเอียดงาน : – ดูแลรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน – กำกับดูแลให้พนักงาน ผู้รับเหมาปฎิบัติตามกฎระเบียบ คำสั่งและมาตรการด้านความปลอดภัย – จัดทำแผนงาน โครงการต่างๆ ...
รับสมัคร หัวหน้าแผนกผลิต ประจำสาขาบุรีรัมย์ (RBL-BR)

รับสมัคร หัวหน้าแผนกผลิต ประจำสาขาบุรีรัมย์ (RBL-BR)

รับสมัคร หัวหน้าแผนกผลิต ประจำสาขาบุรีรัมย์ (RBL-BR) รายละเอียดงาน : – ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท – ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามเป้าหมาย – พัฒนากระบวนการผลิตและดูแลการผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า คุณสมบัติผู้สมัคร : ...
รับสมัคร Production Engineer ประจำสาขามุกดาหาร (RBL-MD)

รับสมัคร Production Engineer ประจำสาขามุกดาหาร (RBL-MD)

รับสมัคร Production Engineer ประจำสาขามุกดาหาร (RBL-MD) รายละเอียดงาน : วางแผนการทำงาน ควบคุมการผลิต ( Master Plan ) ติดตาม ( Monitor ) และ ควบคุมดูแลความเหมาะสมของต้นทุน ( Cost ) ในผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพตามความต้องการของลูกค้า รวมถึง คิดค้น ออกแบบ และ พัฒนางานนวัตกรรมใหม่ ๆ ( Innovation ) ...
รับสมัคร หัวหน้าแผนกผลิต ประจำสาขากาฬสินธุ์ (STA-KS)

รับสมัคร หัวหน้าแผนกผลิต ประจำสาขากาฬสินธุ์ (STA-KS)

รับสมัคร หัวหน้าแผนกผลิต ประจำสาขากาฬสินธุ์ (STA-KS) รายละเอียดงาน : – รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมกระบวนการการผลิตยาง STR ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ – ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิต – ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าตรงตามความต้องการของลูกค้า – ...
รับสมัคร เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ ประจำสาขานราธิวาส (STA-NW)

รับสมัคร เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ ประจำสาขานราธิวาส (STA)

รับสมัคร เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ ประจำสาขานราธิวาส (STA-NW) รายละเอียดงาน : – ดำเนินการวางแผนงานและกลยุทธ์ในการสรรหาลูกค้า (ผู้ขายวัตถุดิบ) – เสนอข้อมูลเพื่อรายงานให้ทราบสถานการณ์ของลูกค้า ให้แก่ผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติผู้สมัคร : – ไม่จำกัดเพศ– ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ...
รับสมัคร แม่บ้าน ประจำวิลล่าเขาใหญ่

รับสมัคร แม่บ้าน ประจำวิลล่าเขาใหญ่

รับสมัคร แม่บ้าน ประจำวิลล่าเขาใหญ่ รายละเอียดงาน : -ทำความสะอาดและปฏิบัติงานตามตารางการปฏิบัติงานของแม่บ้าน -ดูแลอาคารสถานที่ พื้นที่ส่วนรวม ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร : – ไม่จำกัดเพศ– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา– สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ ...
รับสมัคร หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์ ประจำสาขาเชียงใหม่ (SRP)

รับสมัคร หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์ ประจำสาขาเชียงใหม่ )

รับสมัคร หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์ ประจำสาขาเชียงใหม่ (SRP) รายละเอียดงาน : วางแผนและบริหารงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ควบคุมอัตรากำลัง งานสรรหาว่าจ้าง งานบริหารค่าตอบแทน งานธุรการและสวัสดิการ งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร งาน KPI งานแรงงานสัมพันธ์ ควบคุมค่าใช้จ่ายของฝ่าย ...
รับสมัคร Production Engineer ประจำสาขาบึงกาฬ (RBL-BK)

รับสมัคร Production Engineer ประจำสาขาบึงกาฬ (RBL-BK)

รับสมัคร Production Engineer ประจำสาขาบึงกาฬ (RBL-BK) รายละเอียดงาน : วางแผนการทำงาน ควบคุมการผลิต ( Master Plan ) ติดตาม ( Monitor ) และ ควบคุมดูแลความเหมาะสมของต้นทุน ( Cost ) ในผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพตามความต้องการของลูกค้า รวมถึง คิดค้น ออกแบบ และ พัฒนางานนวัตกรรมใหม่ ๆ ( Innovation ) ...
รับสมัคร วิศวกรโรงงาน ประจำสาขาบึงกาฬ (RBL-BK)

รับสมัคร วิศวกรโรงงาน ประจำสาขาบึงกาฬ (RBL-BK)

รับสมัคร วิศวกรโรงงาน ประจำสาขาบึงกาฬ (RBL-BK) รายละเอียดงาน : วางแผนงานบำรุงรักษา งานปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ การควบคุมงานออกแบบและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ระบบสาธารณูปโภค บริการด้านวิศวกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายใน และบริหารต้นทุนทางด้านวิศวกรรม คุณสมบัติผู้สมัคร : – ...
รับสมัคร หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ ประจำสาขาเลย (STA-LI)

รับสมัคร หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ ประจำสาขาเลย (STA-LI)

รับสมัคร หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ ประจำสาขาเลย (STA-LI) รายละเอียดงาน : รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา วางแผน ควบคุม และตรวจสอบใบรับรองคุณภาพ และการดำเนินงานด้านการตรวจและทดสอบ (คุณสมบัติ) ผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้า เป็นทีมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ...
รับสมัคร วิศวกรโรงงาน ประจำอ.สะเดา จ.สงขลา (NHR)

รับสมัคร วิศวกรโรงงาน ประจำอ.สะเดา จ.สงขลา (NHR)

รับสมัคร วิศวกรโรงงาน ประจำอ.สะเดา จ.สงขลา (NHR) รายละเอียดงาน : วางแผนงานบำรุงรักษา งานปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ – การควบคุมงานออกแบบ และติดตั้ง เครื่องจักรและอุปกรณ์ ระบบสาธารณูปโภค บริการด้านวิศวกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายใน และบริหารต้นทุนทางด้านวิศวกรรม ...
รับสมัคร หัวหน้าส่วนโลจิสติกส์ ประจำสาขาตรัง (STA-TG)

รับสมัคร หัวหน้าส่วนโลจิสติกส์ ประจำสาขาตรัง (STA-TG)

รับสมัคร หัวหน้าส่วนโลจิสติกส์ ประจำสาขาตรัง (STA-TG) รายละเอียดงาน : – ควบคุมดูแลการบรรจุสินค้าก่อนส่งออก – ดูแลการเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อจัดเก็บ – ควบคุมการส่งออกสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นไปตามข้อกำหนด คุณสมบัติผู้สมัคร : – ไม่จำกัดเพศ– วุฒิการศึกษา ...

เขียนใบสมัครงาน เพื่อ หางาน สมัครงาน ตรัง

หางาน สมัครงาน ตรัง