หางาน สมัครงาน ปัตตานี

เขียนใบสมัครงาน เพื่อ หางาน สมัครงาน ปัตตานี

รับสมัคร Regional HR Manager – Lower South Area

รับสมัคร Regional HR Manager – Lower South Area

รับสมัคร Regional HR Manager – Lower South Area รายละเอียดงาน : Responsibilities: The overall management of HR functions under Thai Labour Laws, including Recruitment, Employment, Training, Employee Relationships, Compensation, Welfare & Benefits, and all administration jobs. Overseeing ...
รับสมัคร พนักงานขายโรงพยาบาลภาคใต้ไกลเขต UD5

รับสมัคร พนักงานขายโรงพยาบาลภาคใต้ไกลเขต UD5

รับสมัคร พนักงานขายโรงพยาบาลภาคใต้ไกลเขต UD5 รายละเอียดงาน : เสนอขายยาแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้ป่วยให้แก่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเขตจังหวัดภาคใต็ตั้งแต่นครศรีธรรมราช ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล คุณสมบัติผู้สมัคร : ชาย/หญิงมีอายุ ๒๓-๓๕ ปี ...
พนักงานขาย BaNaNa ประจำ Big C Consign บิ๊กซีปัตตานี ด่วน!!! พร้อมเริ่มงานทันที!!!

พนักงานขาย BaNaNa ประจำ Big Cบิ๊กซีปัตตานี ด่วน!!! พร้อมเริ่มงานทันที!!!

รับสมัคร พนักงานขาย BaNaNa ประจำ Big C Consign บิ๊กซีปัตตานี ด่วน!!! พร้อมเริ่มงานทันที!!! รายละเอียดงาน : การให้ความรู้แก่ลูกค้าในการใช้งานสินค้าให้บริการหลังการขายและให้การสนับสนุนการซื้อแก่ลูกค้า ความรับผิดชอบหลัก 1.ปฏิบัติตามขั้นตอนการขายที่ถูกต้องให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ...
รับสมัคร ซุปเปอร์ไวเซอร์ R&D

รับสมัคร ซุปเปอร์ไวเซอร์ R&D

รับสมัคร ซุปเปอร์ไวเซอร์ R&D รายละเอียดงาน : พัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้กับบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร : คุณสมบัติ1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง2. มีความรู้เกี่ยวกับงานระบบ ISO, GMP. & HACCP.3. มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ4. มีประสบการณ์งาน ...
รับสมัคร พนักงานขาย (salesman) ประจำสาขากรุงเทพฯ

รับสมัคร พนักงานขาย (salesman) ประจำสาขากรุงเทพฯ

รับสมัคร พนักงานขาย (salesman) ประจำสาขากรุงเทพฯ รายละเอียดงาน : นำเสนอขายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 18 ปี ขึ้นไป2. วุฒิการศึกษา ปวส./ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง3. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี /ขยัน /ซื่อสัตย์5. ...
รับสมัคร เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา ออฟฟิตกรุงเทพ

รับสมัคร เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา ออฟฟิตกรุงเทพ

รับสมัคร เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา ออฟฟิตกรุงเทพ รายละเอียดงาน : รับผิดชอบงานการตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปวส./ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง3. มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน5. ...
รับสมัคร เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์(ฝ่ายขายประจำภูมิภาคจังหวัดปัตตานีหรือจังหวัดใกล้เคียง)!! ด่วน !!

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์(ฝ่ายขายประจำภูมิภาคจังหวัดปัตตานีหรือจังหวัดใกล้เคียง)!! ด่วน !!

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์(ฝ่ายขายประจำภูมิภาคจังหวัดปัตตานีหรือจังหวัดใกล้เคียง)!! ด่วน !! รายละเอียดงาน : – นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพื้นที่ภูมิภาคที่รับผิดชอบ – รับผิดชอบ 3-4 จังหวัด – จังหวัดภูมิภาค ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส – ...
รับสมัคร ซุปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายผลิต

รับสมัคร ซุปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายผลิต

รับสมัคร ซุปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายผลิต รายละเอียดงาน : ควบคุมกระบวนการผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง2. มีความรู้เกี่ยวกับงานระบบ ISO, GMP. & HACCP.3. มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์4. ...
รับสมัคร ซุปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายผลิต

รับสมัคร ซุปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายผลิต

รับสมัคร ซุปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายผลิต รายละเอียดงาน : ควบคุมกระบวนการผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง2. มีความรู้เกี่ยวกับงานระบบ ISO, GMP. & HACCP.3. มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์4. ...
รับสมัคร ซุปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายผลิต

รับสมัคร ซุปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายผลิต

รับสมัคร ซุปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายผลิต รายละเอียดงาน : ควบคุมกระบวนการผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง2. มีความรู้เกี่ยวกับงานระบบ ISO, GMP. & HACCP.3. มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์4. ...
รับสมัคร เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์(ฝ่ายขายประจำภูมิภาคจังหวัดยะลาหรือจังหวัดใกล้เคียง)!! ด่วน !!

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์(ฝ่ายขายประจำภูมิภาคจังหวัดยะลาหรือจังหวัดใกล้เคียง)!! ด่วน !!

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์(ฝ่ายขายประจำภูมิภาคจังหวัดยะลาหรือจังหวัดใกล้เคียง)!! ด่วน !! รายละเอียดงาน : – นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพื้นที่ภูมิภาคที่รับผิดชอบ – รับผิดชอบ 3-4 จังหวัด – จังหวัดภูมิภาค ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส – ...
รับสมัคร เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์(ฝ่ายขายประจำภูมิภาคจังหวัดนราธิวาสหรือจังหวัดใกล้เคียง)!! ด่วน !!

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์(ฝ่ายขายประจำภูมิภาคจังหวัดนราธิวาสหรือจังหวัดใกล้เคียง)!! ด่วน !!

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์(ฝ่ายขายประจำภูมิภาคจังหวัดนราธิวาสหรือจังหวัดใกล้เคียง)!! ด่วน !! รายละเอียดงาน : – นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพื้นที่ภูมิภาคที่รับผิดชอบ – รับผิดชอบ 3-4 จังหวัด – จังหวัดภูมิภาค ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส – ...
รับสมัคร พนักงานขาย (salesman) ประจำสำนักงานจังหวัดสงขลา

รับสมัคร พนักงานขาย (salesman) ประจำสำนักงานจังหวัดสงขลา

รับสมัคร พนักงานขาย (salesman) ประจำสำนักงานจังหวัดสงขลา รายละเอียดงาน : นำเสนอขายสินค้า / ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 18 ปี ขึ้นไป2. วุฒิการศึกษา ปวส./ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง3. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี / ขยัน / ซื่อสัตย์5. ...
รับสมัคร พนักงานขายมือถือประจำร้าน jaymart สาขา บิ๊กซีปัตตานี

รับสมัคร พนักงานขายมือถือประจำร้านสาขา บิ๊กซีปัตตานี

รับสมัคร พนักงานขายมือถือประจำร้าน jaymart สาขา บิ๊กซีปัตตานี รายละเอียดงาน : 1. นำเสนอสินค้าและบริการให้กับลูกค้า 2. ปฎิบัติงานตาม “หน้าที่” ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา 3. ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ เช่น เช็คสต็อก งานเอกสารต่างๆ 4. เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้จัดการสาขา ...
รับสมัคร Marketing Officer ประจำ จ.ยะลา

รับสมัคร Marketing Officer ประจำ จ.ยะลา

รับสมัคร Marketing Officer ประจำ จ.ยะลา รายละเอียดงาน : -วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดและรับผิดชอบการวางแผนงานด้านการตลาด การสื่อสารการตลาด ตลอดจนจัดกิจกรรมทางการตลาด -ดูแล สนับสนุนช่องทางจัดจำหน่ายต่างๆ เช่น Telewiz , ADP, AIS Buddy ,Retail Chain, ARS ...
รับสมัคร (ด่วน) PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า สาขาบิ๊กซีปัตตานี

รับสมัคร (ด่วน) PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า สาขาบิ๊กซีปัตตานี

รับสมัคร (ด่วน) PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า สาขาบิ๊กซีปัตตานี รายละเอียดงาน : – เชียร์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า , จัดเรียงสินค้า – เช็คสต๊อกสินค้า และสรุปยอดขาย ** ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน (ไม่ตรงเสาร์อาทิตย์) เวลาทำงานตามห้างสรรพสินค้า คุณสมบัติผู้สมัคร : – อายุ 20 ปี ขึ้นไป (ไม่จำกัดเพศ)– ...

เขียนใบสมัครงาน เพื่อ หางาน สมัครงาน ปัตตานี

หางาน สมัครงาน ปัตตานี