หางาน สมัครงาน สระแก้ว

เขียนใบสมัครงาน เพื่อ หางาน สมัครงาน สระแก้ว

รับสมัคร ช่างยนต์ประจำศูนย์บริการนิสสัน อ.เมือง สระแก้ว

รับสมัคร ช่างยนต์ประจำศูนย์บริการนิสสัน อ.เมือง สระแก้ว

รับสมัคร ช่างยนต์ประจำศูนย์บริการนิสสัน อ.เมือง สระแก้ว รายละเอียดงาน : รายละเอียดงาน 1. ซ่อมและเตรียมการบริการให้กับรถของลูกค้าตามใบสั่งซ่อมที่แจกจ่ายโดยหัวหน้าช่าง ภายใต้การควบคุมดูแลงานคุณภาพโดย ผู้จัดการ 2. สั่งและรับอะไหล่จากแผนกอะไหล่สำหรับงานซ่อมบำรุง 3. เก็บอะไหล่เก่าทั้งหมดให้ลูกค้า 4. ...
รับสมัคร ที่ปรึกษางานด้านศูนย์บริการรถยนต์นิสสัน (SA)

รับสมัคร ที่ปรึกษางานด้านศูนย์บริการรถยนต์นิสสัน (SA)

รับสมัคร ที่ปรึกษางานด้านศูนย์บริการรถยนต์นิสสัน (SA) รายละเอียดงาน : 1. สามารถส่งมอบรถยนต์หลังเข้ารับการบริการได้ตามเป้าหมายทั้งด้านจำนวน และคุณภาพตามที่บริษัทกำหนด 2. รักษาฐานลูกค้าเดิม และสร้างฐานลูกค้าใหม่ 3. อัพเดทความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ครบทุกรุ่น ...
รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประเมินราคาซ่อมสีและตัวถัง

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประเมินราคาซ่อมสีและตัวถัง

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประเมินราคาซ่อมสีและตัวถัง รายละเอียดงาน : – รับบริการลูกค้าที่ติดต่องานซ่อมตัวถังและสี – ตรวจสอบรถยนต์ที่ลูกค้าต้องการซ่อม เพื่อประเมินราคา และระยะเวลาในการซ่อมสี-ตัวถัง ให้ได้มาตรฐานตาม CSI, Delers Std. และนโยบายของบริษัทฯ – ...
รับสมัคร ผู้จัดการศูนย์ซ่อมตัวถังและสี (Body & Paint Manager)

รับสมัคร ผู้จัดการศูนย์ซ่อมตัวถังและสี (Body & Paint Manager)

รับสมัคร ผู้จัดการศูนย์ซ่อมตัวถังและสี (Body & Paint Manager) รายละเอียดงาน : รายละเอียดงาน 1. รับนโยบายจากบริษัทฯ และบริษัท นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปกำหนดเป้าหมายรายเดือน และรายปี 2. บริหารทีมงานให้สามารถตอบสนองนโยบาย และผลักดัน ให้เป็นไปตามนโยบายตามที่บริษัทฯ กำหนด 3. ประชุม ...
รับสมัคร เจ้าหน้าที่อะไหล่ศูนย์บริการ และศูนย์สี

รับสมัคร เจ้าหน้าที่อะไหล่ศูนย์บริการ และศูนย์สี

รับสมัคร เจ้าหน้าที่อะไหล่ศูนย์บริการ และศูนย์สี รายละเอียดงาน : 1. เบิก-จ่ายอะไหล่ด้วยระบบ FIFO ให้แก่ศูนย์บริการ และศูนย์สี รวมถึงจำหน่ายอะไหล่ให้กับลกูค้าทั่วไปตามเอกสารรายการเบิก ให้ทันเวลาที่กำหนดตามมาตรฐาน และค่าความพึงพอใจของลูกค้า 2. วางแผนสั่งซื้ออะไหล่ตามเป้าหมาย ...
รับสมัคร PC_ที่ปรึกษาการขายรถยนต์นิสสัน อ.อรัญประเทศ

รับสมัคร PC_ที่ปรึกษาการขายรถยนต์นิสสัน อ.อรัญประเทศ

รับสมัคร PC_ที่ปรึกษาการขายรถยนต์นิสสัน อ.อรัญประเทศ รายละเอียดงาน : ต้องการเซลล์ขายรถในยุคดิจิทัล คือการให้ความสำคัญกับงานขายในช่องทางสื่อออนไลน์ และต้องปรับตัวเก่ง วางกลยุทธ์การขาย หาวิธีโน้มน้าวใจลูกค้า ต้องสร้างฐานลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิมให้ได้ ต้องสามารถสร้างตัวตนในโลกดิจิทัล ...
รับสมัคร เจ้าหน้าที่การตลาดและขาย, Omni Channel Marketing & PC (Product Consultant)

รับสมัคร เจ้าหน้าที่การตลาดและขาย, Omni Channel Marketing & PC (Product)

รับสมัคร เจ้าหน้าที่การตลาดและขาย, Omni Channel Marketing & PC (Product Consultant) รายละเอียดงาน : 1.) วางแผนและจัดทำแผนงาน Campaign Marketing ร่วมกับทีมงานต่างในบริษัทฯ 2.) Content Creator ครีเอคคอนเทนต์ของบริษัทตามแผนกลยุทธ์การตลาด ในรูปแบบ ภาพ ข้อความ วิดีโอและรูปแบบอื่นๆ ...
รับสมัคร ทีมขายและการตลาด โชว์รูมนิสสันสาขาวังน้ำเย็น (สร้างทีมเอง)

รับสมัคร ทีมขายและการตลาด โชว์รูมนิสสันสาขาวังน้ำเย็น (สร้างทีมเอง)

รับสมัคร ทีมขายและการตลาด โชว์รูมนิสสันสาขาวังน้ำเย็น (สร้างทีมเอง) รายละเอียดงาน : หน้าที่ความรับผิดชอบ • – วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าในตลาด และวางแผนการขาย • – บริหารทีมขายเพื่อพิชิตเป้าการขาย และดัชนีชี้วัดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามทิศทางที่บริษัทกำหนด • – ...
รับสมัคร พนักงานช่างตัวถังและสี (Talent Team)

รับสมัคร พนักงานช่างตัวถังและสี (Talent Team)

รับสมัคร พนักงานช่างตัวถังและสี (Talent Team) รายละเอียดงาน : ช่างอู่สีประจำศูนย์บริการ เป็นพนักงานประจำในส่วนงานซ่อมสีและตัวถัง มีหน้าที่รับผิดชอบงานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ โดยรับผิดชอบงาน ดังนี้ – ประกอบชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ ดูแลและจัดเก็บอุปกรณ์ชิ้นส่วนตัวถัง – ด้านพ่นสี – ...
พนักงานขายมือถือ ประจำร้าน Jaymart สาขา โรบินสันสระบุรี

พนักงานขายมือถือ ประจำร้าน Jaymart สาขา โรบินสันสระบุรี

รับสมัคร พนักงานขายมือถือ ประจำร้าน Jaymart สาขา โรบินสันสระบุรี รายละเอียดงาน : 1.นำเสนอสินค้ามือถือ และบริการให้กับลูกค้า 2.ปฎิบัติงานตาม “หน้าที่” ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา 3.ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ เช่น เช็คสต็อก งานเอกสารต่างๆ 4.เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ...
PC ขายเวชสำอางค์ ประจำวัตสัน สาขาเทสโก้ อรัญประเทศ

PC ขายเวชสำอางค์ ประจำวัตสัน สาขาเทสโก้ อรัญประเทศ

รับสมัคร PC ขายเวชสำอางค์ ประจำวัตสัน สาขาเทสโก้ อรัญประเทศ รายละเอียดงาน : แนะนำสินค้า ดูแลและจัดเรียงสินค้า รักงานขาย มนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกดี ซื่อสัตย์ มีประสบการณ์ในร้านขายยาจะพิจารณาเป็นพิเศษ **หมายเหตุ** ผู้สมัครต้องสามารถเดินทางมาอบรมและเทรนงานที่สำนักงานใหญ่ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ...
รับสมัคร พนักงานขาย ประจำร้าน BaNANA สาขาบิ๊กซี สระแก้ว

รับสมัคร พนักงานขาย ประจำร้าน BaNANA สาขาบิ๊กซี สระแก้ว

รับสมัคร พนักงานขาย ประจำร้าน BaNANA สาขาบิ๊กซี สระแก้ว รายละเอียดงาน : ให้คำปรึกษา แนะนำสินค้า รวมถึงให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่สาขา คุณสมบัติผู้สมัคร :1.อายุระหว่าง 20 – 30 ปี ไม่จำกัดเพศ2.สำเร็จการศึกษาระดับปวส. ถึงปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา3.บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ ...
รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย สาขาสระแก้ว

รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย สาขาสระแก้ว

รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย สาขาสระแก้ว รายละเอียดงาน : – คุณสมบัติผู้สมัคร :-ปริญญาตรีทุกสาขา-มีใจรักบริการ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ-มีประสบการณ์ด้านการขาย (พิจารณาเป็นพิเศษ)-สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์/รถยนต์และมีใบอนุญาตฯ-สามารถเดินทางได้ ลักษณะงาน : นําเสนอขายผลิตภัณฑ์สินเชื่อและประกัน ...
รับสมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน (ประกาศรับสมัครงาน จ.สระแก้ว)(KM)

รับสมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน (ประกาศรับสมัครงาน จ.สระแก้ว))

รับสมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน (ประกาศรับสมัครงาน จ.สระแก้ว)(KM) รายละเอียดงาน : บริหารงานภาพรวมในสถานีบริการน้ำมัน ; 1) สร้างยอดขาย เพื่อสร้างการเติบโต – บริหารยอดขายของสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 2) บริหารค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3) ...
รับสมัคร เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่ายขายประจำภูมิภาคจังหวัดสระแก้วหรือจังหวัดใกล้เคียง)!! ด่วน !!

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่ายขายประจำภูมิภาคจังหวัดสระแก้วหรือจังหวัดใกล้เคียง)!! ด่วน !!

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่ายขายประจำภูมิภาคจังหวัดสระแก้วหรือจังหวัดใกล้เคียง)!! ด่วน !! รายละเอียดงาน : – นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพื้นที่ภูมิภาคที่รับผิดชอบ – รับผิดชอบ 3-4 จังหวัด – จังหวัดภูมิภาค ภาคตะวันออก ...
PC ขายเวชสำอางค์ ประจำวัตสัน สาขา บิ๊กซี สระแก้ว

PC ขายเวชสำอางค์ ประจำวัตสัน สาขา บิ๊กซี สระแก้ว

รับสมัคร PC ขายเวชสำอางค์ ประจำวัตสัน สาขา บิ๊กซี สระแก้ว รายละเอียดงาน : แนะนำสินค้า ดูแลและจัดเรียงสินค้า รักงานขาย มนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกดี ซื่อสัตย์ มีประสบการณ์ในร้านขายยาจะพิจารณาเป็นพิเศษ **หมายเหตุ** ผู้สมัครต้องสามารถเดินทางมาอบรมและเทรนงานที่สำนักงานใหญ่ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ...
รับสมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

รับสมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

รับสมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี รายละเอียดงาน : – ทำงานประจำที่สำนักงาน ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว – รับผิดชอบงานด้านเอกสาร บัญชี ภาษี และงานด้านธุรการ ของบริษัทฯ – ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร :เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส.- ป.ตรี ...
รับสมัคร ช่างเทคนิค

รับสมัคร ช่างเทคนิค

รับสมัคร ช่างเทคนิค รายละเอียดงาน : เป็นช่างประกอบ ติดตั้ง และซ่อมบำรุงเครื่องจักร สำหรับคัดคุณภาพ​ผลไม้ คุณสมบัติผู้สมัคร :-เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป-จบการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป-มีความสามารถ​ในการเชื่อมโลหะ-ถ้ามีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้เลย ...
ด่วน!!! เดอะพิซซ่า คอมปะนี สาขา บิ๊กซี สระแก้ว รับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานส่งอาหาร

ด่วน!!! เดอะพิซซ่า คอมปะนี สาขา บิ๊กซี สระแก้ว รับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานส่งอาหาร

รับสมัคร ด่วน!!! เดอะพิซซ่า คอมปะนี สาขา บิ๊กซี สระแก้ว รับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานส่งอาหาร รายละเอียดงาน : – คุณสมบัติผู้สมัคร :*อายุ 18 ปี ขึ้นไป*วุฒิ ม.3 ขึ้นไป*สามารถทำงานได้ 4-6 วัน/สัปดาห์*สามารถทำงานได้ 4-8 ชั่วโมง/วัน (สามารถเลือกเวลาทำงานได้)*พนักงานประจำ ...
ด่วน!!! เดอะพิซซ่า คอมปะนี สาขา บิ๊กซี สระแก้ว รับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานครัว

ด่วน!!! เดอะพิซซ่า คอมปะนี สาขา บิ๊กซี สระแก้ว รับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานครัว

รับสมัคร ด่วน!!! เดอะพิซซ่า คอมปะนี สาขา บิ๊กซี สระแก้ว รับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานครัว รายละเอียดงาน : – คุณสมบัติผู้สมัคร :*อายุ 18 ปี ขึ้นไป*วุฒิ ม.3 ขึ้นไป*สามารถทำงานได้ 4-6 วัน/สัปดาห์*สามารถทำงานได้ 4-8 ชั่วโมง/วัน (สามารถเลือกเวลาทำงานได้)*พนักงานประจำ ...
รับสมัคร พี่เลี้ยงเด็ก

รับสมัคร พี่เลี้ยงเด็ก

รับสมัคร พี่เลี้ยงเด็ก รายละเอียดงาน : รับสมัครพี่เลี้ยง ดูแลน้อง อายุ 7 เดือน เงินเดือน 18,000 บาท วันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน OT วันหยุด 600 บาท ทำงานที่ จ.สระบุรี คุณสมบัติผู้สมัคร :คุณสมบัติผู้สมัคร :อายุ 18-60 ปี– เพศ หญิง– มีความขยันอดทน มีความซื่อสัตย์– มีประสบการณ์การทำงาน โทร. ...
พนักงานขายมือถือ ประจำร้าน Jaymart สาขา Big C สระแก้ว (สาขาเปิดใหม่)

พนักงานขายมือถือ ประจำร้าน Jaymart สาขา Bigสระแก้ว (สาขาเปิดใหม่)

รับสมัคร พนักงานขายมือถือ ประจำร้าน Jaymart สาขา Big C สระแก้ว (สาขาเปิดใหม่) รายละเอียดงาน : 1. นำเสนอสินค้าและบริการให้กับลูกค้า 2. ปฎิบัติงานตาม “หน้าที่” ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา 3. ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ เช่น เช็คสต็อก งานเอกสารต่างๆ 4. เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ...
รับสมัคร ผู้จัดการดูแลสวน

รับสมัคร ผู้จัดการดูแลสวน

รับสมัคร ผู้จัดการดูแลสวน รายละเอียดงาน : ดูแลสวนมะพร้าวและผลไม้อื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร :มีประสบการณ์/มีวุฒิจะพิจารณาเป็นพิเศษ คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้เลย เงินเดือน : 25,000 – 30,000 ฿ จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน : สระแก้ว PCT Katearoon Co., Ltd.1396 ถนน ...
รับสมัคร Admin

รับสมัคร Admin

รับสมัคร Admin รายละเอียดงาน : – ให้บริการลูกค้าที่ติดต่อผ่านช่องทาง Line@ – ให้บริการข้อมูลลูกค้าในการใช้งาน Application – ช่วยเหลือและติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ กรณีเกิดปัญหาการใช้งาน – สามารถทำงานเป็นกะได้ คุณสมบัติผู้สมัคร :– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา– ...
รับสมัคร PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ประจำห้างบิ๊กซีสาขาวังน้ำเย็น

รับสมัครขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ประจำห้างบิ๊กซีสาขาวังน้ำเย็น

รับสมัคร PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ประจำห้างบิ๊กซีสาขาวังน้ำเย็น รายละเอียดงาน : ลักษณะการทำงาน -ส่งเสริมการขาย เชียร์ขายสินค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย -เช็คสต๊อก -แนะนำสินค้า และให้บริการ ให้ปรึกษาแก่ลูกค้า คุณสมบัติผู้สมัคร :-เพศชาย,หญิง อายุ 20 -35 ปี-จบการศึกษาม.3 ขึ้นไป-บุคลิกภาพดี ...
รับสมัคร มิสเตอร์ โดนัท สาขาเปิดใหม่ บิ๊กซี วังน้ำเย็น สระแก้ว ( สมัครที่สาขา บิ๊กซี สระแก้ว )

รับสมัคร มิสเตอร์ โดนัท สาขาเปิดใหม่ บิ๊กซี วังน้ำเย็น สระแก้ว ( สมัครที่สาขา บิ๊กซี สระแก้ว )

รับสมัคร รับสมัคร มิสเตอร์ โดนัท สาขาเปิดใหม่ บิ๊กซี วังน้ำเย็น สระแก้ว ( สมัครที่สาขา บิ๊กซี สระแก้ว ) รายละเอียดงาน : บริการลูกค้า / เสริฟโดนัท / คิดเงิน คุณสมบัติผู้สมัคร :มิสเตอร์โดนัท สาขาเปิดใหม่ บิ๊กซี วังน้ำเย็น สมัครได้ที่สาขา บิ๊กซี สระแก้ว ( จันทร์ – ศุกร์ ช่วงบ่าย )อายุ 18 – ...
ซูเปอร์ไวเซอร์ แบรนด์ มิสเตอร์โดนัท ประจำสาขาบิ๊กซีสระแก้ว สัมภาษณ์ทราบผลทันที

ซูเปอร์ไวเซอร์ แบรนด์ มิสเตอร์โดนัท ประจำสาขาบิ๊กซีสระแก้ว สัมภาษณ์ทราบผลทันที

รับสมัคร ซูเปอร์ไวเซอร์ แบรนด์ มิสเตอร์โดนัท ประจำสาขาบิ๊กซีสระแก้ว สัมภาษณ์ทราบผลทันที รายละเอียดงาน : บริการลูกค้า คุณสมบัติผู้สมัคร :อายุ 20-30 ปีจบวุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป (ทุกสาขา)มีใจรักงานบริการบุคคลิกดี สัมภาษณ์ทราบผลทันที สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม 098-2821401 พี่ปุ้ย ID LINE: puypon11 คลิก ...
รับสมัคร telesales

รับสมัคร telesales

รับสมัคร telesales รายละเอียดงาน : – โทรเสนอขาย ปิดลูกค้าใหม่ เสนอโปรโมชั่นให้กับลูกค้า เชิญชวนลูกค้าให้กลับมาใช้บริการ – มีรายชื่อลูกค้าให้พร้อม – ทำงาน อังคาร – อาทิตย์ เวลา 11.00-20.00 น. คุณสมบัติผู้สมัคร :– อายุ18-30ปี เพศหญิง,LGBTQ วุฒิ ม.3– ...
รับสมัคร มิสเตอร์โดนัท รับสมัครพนักงานสาขาเปิดใหม่ บิ๊กซีวังน้ำเย็น(สมัครได้ที่สาขาบิ๊กซีสระแก้ว)

รับสมัคร มิสเตอร์โดนัท รับสมัครพนักงานสาขาเปิดใหม่ บิ๊กซีวังน้ำเย็น(สมัครได้ที่สาขาบิ๊กซีสระแก้ว)

รับสมัคร มิสเตอร์โดนัท รับสมัครพนักงานสาขาเปิดใหม่ บิ๊กซีวังน้ำเย็น(สมัครได้ที่สาขาบิ๊กซีสระแก้ว) รายละเอียดงาน : พนักงานขาย / พนักงานผลิตโดนัท คุณสมบัติผู้สมัคร :พนักงานขาย / พนักงานผลิตโดนัทเพศ ชาย / หญิงอายุ 18 ปี ขึ้นไปมีใจรักในงานบริการสามารถมาฝึกงานที่สาขา บิกซี สระแก้ว ได้ ( มีที่พัก ) ...
PC ขายสินค้าเครื่องมือช่าง แบรนด์เรียลบิ ด่วนมาก ประจำ ห้างMegaHome อรัญประเทศ (รายได้รวม 15000-25000 บาท)

PC ขายสินค้าเครื่องมือช่าง แบรนด์เรียลบิ ด่วนมาก ประจำ ห้างMegaHome อรัญประเทศ (รายได้รวม 15000บาท)

รับสมัคร PC ขายสินค้าเครื่องมือช่าง แบรนด์เรียลบิ ด่วนมาก ประจำ ห้างMegaHome อรัญประเทศ (รายได้รวม 15000-25000 บาท) ...

เขียนใบสมัครงาน เพื่อ หางาน สมัครงาน สระแก้ว

หางาน สมัครงาน สระแก้ว