• บริษัท จ๊อบ ออนไลน์ จำกัด
  • admin@todayjob.com

  • Bang Pakong - อำเภอบางปะกง View on Map

Overview

  • การประกาศงาน 3
  • Viewed 33

Company Description

บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จํากัด ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จํากัด
124 ม.9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-571488 ต่อ 242

เขียนใบสมัครงาน หางานตำแหน่งอื่น ๆ 

บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จํากัด