• อำเภอเมืองระยอง, ตำบล มาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง ระยอง ประเทศไทย View on Map

Overview

  • การประกาศงาน 0
  • Viewed 770

Company Description

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซสอัลไลแอนซ์ จํากัด จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการแรงงาน (Outsource) ในส่วนที่เป็นงานสนับสนุน อย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามกฎหมายแรงงานให้กับกลุ่มปตท. เพื่อให้บริษัทของลูกค้าได้มุ่งเน้นในการดำเนินธุรกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพ

 

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซศ อัลไลแอนซ์ จํากัด (BSA)
555/1 ถนนสุขุมวิท ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 085-3979904


หางานทั่วประเทศ กับ Jobpub.com