บริษัท บีไซต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  • เมืองชลบุรี, บริษัท บีไซต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตำบล ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี ประเทศไทย View on Map
  • Telephone: 038-145-049,090-111-6148

Overview

  • การประกาศงาน 3
  • Viewed 235

Company Description

บริษัท บีไซต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 โดยดำเนิน กิจการบริหารงานก่อสร้าง มีคู่ค้าทั้งภาครัฐ และ เอกชน

ซึ่งผลงาน ของบริษัทฯ ที่ผ่านมา เป็นที่ยอมรับในด้านมาตรฐานการก่อสร้างที่มี คุณภาพ และ การให้ความเป็น ธรรมแก่คู่ค้าเสมอมา เป็นผลให้ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีผลงานอย่าง ต่อเนื่อง และ เป็นที่ไว้วางใจจากคู่ค้ามาโดยตลอด