• อำเภอเมืองระยอง, บริษัทล็อกไทยไฮแล็ค จำกัด สุขุมวิท 29 อำเภอเมืองระยอง ระยอง ประเทศไทย View on Map

Overview

  • การประกาศงาน 4
  • Viewed 164

Company Description

บริษัท ล็อกไทย-ไฮแล็ค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2537 เริ่มดําเนินธุรกิจ เป็นผู้ให้บริการ งานติดตั้งนั่งร้าน และงานทาสี ให้แก่บริษัทต่างๆ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และพื้นที่ใกล้เคียง ในปี พ.ศ. 2552 ทางบริษัทได้ขยายธุรกิจ โดยได้รับงาน งานหุ้มฉนวนกัน ความร้อนและเย็น งานปูนทนไฟ ตามลําดับ

ปัจจุบันมีสองกลุ่มธุรกิจ คือ
1. ให้บริการติดตั้งนั่งร้าน (British Standard), งานหุ้มฉนวนกันความร้อนและเย็น, งานทาสี, งานปูนทนไฟ โดยทีมงานที่มีคุณภาพ และประสบการณ์ในการทํางานโดย ผ่านการอบรมตาม หลักสูตรมาตรฐานของบริษัท และมีศักยภาพสําหรับงานโครงการใหญ่ๆ ด้วยปริมาณบุคลากร ที่มีอยู่กว่า 500 คน

2. ตัวแทนจําหน่ายวาล์วกับดักไอน้ํา (Steam Pro), อุปกรณ์นั่งร้าน(British Standard) และ จําหน่ายวัสดุงานหุ้มฉนวนกันความร้อนและเย็น

 

บริษัท ล็อกไทย-ไฮแล็ค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
130/10 ถนนเนินพยอม
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

 


หางานทั่วประเทศ กับ Jobpub.com
 
 

Active Jobs From