• อำเภอบ้านโพธิ์, 2/1 หมู่ 4 ถนนวัดพิมพาวาส-คลองเกาะดอน ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140 TH View on Map

Overview

  • การประกาศงาน 0
  • Viewed 122

Company Description

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) เราเป็นผู้นำในธุรกิจระบบขนถ่ายสินค้า สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ในการทำงานที่มากกว่า 20 ปี ทางด้านวิศวกรรม เครื่องจักรหนัก อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าสำหรับโรงงานอุตสหกรรม  ระบบขนถ่ายสินค้าในลานโหลดสินค้าตามคลังสินค้าต่าง ๆ

เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสหกรรมต่างๆ อาทิเช่น บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ผู้ผลิตรถยนต์ กลุ่มอุตสหกรรมเคมี กลุ่มอุตสหกรรมไฟฟ้า กลุ่มอุตสหกรรมเหล็ก กลุ่มธุรกิจซีเมนต์ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ สนามบิน เป็นต้น รวมถึงหน่วยงานของภาครัฐ เราให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าและงานบริการในทุกขั้นตอน และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไปอย่างไม่หยุดหยั่ง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

 

 

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) โรงงานและศูนย์บริการ
2/1 หมู่ 4 ถนนวัดพิมพาวาส-คลองเกาะดอน ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140


หางานทั่วประเทศ กับ Jobpub.com