• อำเภอเมืองสระแก้ว, บริษัท อารีย์ชัยวู้ดเทค จำกัด TH View on Map
  • Telephone: 081-9179476

Overview

  • การประกาศงาน 0
  • Viewed 106

Company Description

ผู้ผลิตไม้พื้นอัดข้อนเคลือบผิวสําเร็จรูป

 

หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
2. สําเนาบัตรประชาชน 1 แผ่น
3. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 แผ่น
4. สําเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด
5. สําเนาใบการผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 แผ่น

 

สมัครและยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่

บริษัท อารีย์ชัยวู้ดเทค จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 1/7 หมู่ 6 ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โทรศัพท์ : 037-550320, 081-9179476 โทรสาร : 037-550290
E-mail : [email protected]
เวลาทําการ: จันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.

 


หางานทั่วประเทศ กับ Jobpub.com