Overview

  • การประกาศงาน 0
  • Viewed 73

Company Description

บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด กว่า 3 ทศวรรษของ อำพลฟูดส์ เราได้สร้างสรรค์โภชนาการที่ดีที่สุดให้แก่คนทั่วโลก และยังให้การสนับสนุนเกษตรกรของไทย เพื่อนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นอาหารที่มี “คุณค่า” ทางโภชนาการสูง ซึ่งเป็นนโยบายหลักที่ชาวอำพลฟูดส์ยึดถือมากกว่า 3 ทศวรรษ

อำพลฟูดส์ เราเน้นการทำงานที่เป็นทีม เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน รวมถึงการบริการ พนักงานกว่า 800 ชีวิตของเรา คือทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด เรามุ่งมั่นพัฒนาและดูแลทุกคน โดยทุกผลิตภัณฑ์ของอำพลฟูดส์จะผลิตจากความตั้งใจ ที่จะมอบ “คุณค่า” ที่ดีที่สุดจากเราสู่ผู้บริโภคทุกคนทั่วโลก แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอันโดดเด่น

ปัจจุบันอำพลฟูดส์ถือเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มด้วยระบบจัดการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเจ้าแรกของโลก มาพร้อมความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และยังคงสืบทอดตำนานอาหารไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้แก่ชาวไทย และผู้บริโภคทั่วโลก

อนาคตของ อำพลฟูดส์จะมุ่งเน้นการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของสังคม เพื่อสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยและมาตรฐานสากลสูงสุด และรักษาไว้ซึ่งการส่งมอบ “คุณค่า” ที่ดีที่สุดจากเราถึงผู้บริโภคทุกคนของเราตลอดไป


หางานทั่วประเทศ กับ Jobpub.com