• อำเภอเมืองระยอง, 6 ถนน I-2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 TH View on Map

Overview

  • การประกาศงาน 0
  • Viewed 626

Company Description

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) (จังหวัดระยอง) โรงงาน อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ติดกับโครงการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและได้รับประโยชน์จากการใช้วัตถุดิบ PTA จากโรงงาน ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ และใช้ไฟฟ้าจาก โรงงานไฟฟ้าความร้อนร่วมขนาด 55 เมกะวัตต์ ที่ตั้งอยู่ติดกัน บริษัทฯ มีการดำเนินการเพิ่มสายการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับลูกค้า เพื่อผลิตเส้นใยสังเคราะห์ผสม (bicomponent staple fiber)

วัฒนธรรมของเรา
เราลงทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนการเติบโตในอาชีพ โดยปฏิบัติอย่างให้เกียรติซึ่งกันและกัน ยอมรับในความหลากหลาย และความสามารถของพนักงานของเราในทุกหน่วยธุรกิจ

เราสนับสนุนให้บุคลากรของเราตระหนักถึงความสามารถในแต่ละบุคคล ตลอดจนศักยภาพของบริษัทฯ เรามุ่งมั่นในการทำให้สภาพแวดล้อมการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กรสอดคล้องกับค่านิยมของบริษัท และให้ความใส่ใจในผลประโยชน์ที่พนักงานของเราได้รับ

 

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) (จังหวัดระยอง)
เลขที่.6 ถนน I-2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150


 

TAGS : งาน หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง ภาคตะวันออก  : ชลบุรี , ระยอง , จันทบุรี , ฉะเชิงเทรา , ตราด , ปราจีนบุรี , สระแก้ว , งานภาคตะวันออกทั้งหมด , งานว่างทั่วประเทศไทย jobpub.com