บริษัท เซนนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด

  • ศรีราชา, 168 หมู่ 4 สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี (บ่อวิน) ตำบลบ่อวิน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 TH View on Map
  • Telephone: 083-623-6260

Overview

  • การประกาศงาน 0
  • Viewed 224

Company Description

บริษัท เซนนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นบริษัทที่อยู่ในเครือของ Sinochem international Corporation เป็นบริษัทจดทะเบียนของประเทศจีน ที่ดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ (รหัสหุ้น: 600500.SH) โดยมีความสามารถการแข่งขันหลักในด้านสารเคมีทางการเกษตร สารมัธยันตร์ และวัสดุใหม่, สารเติมแต่งพอลิเมอร์, และ ยางธรรมชาติ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลก ด้วยวิสัยทัศย์องค์กรที่ว่า “Fine Chemistry, Green Life

Sinochem ได้มีเป้าหมายที่จะสร้างโรงงานผลิตในประเทศไทยให้เป็นโรงงานผลิตอัจฉริยะแห่งอนาคต เพื่อเป็นโรงงานต้นแบบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยประสบการณ์ของบริษัทในด้านการผลิตสีเขียว และ เทคโนโลยีสีเขียว โดยโรงงานแห่งใหม่นี้เน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงานแบบยั่งยืน อีกทั้งยัง ได้มุ่งเน้นมาตรฐานระดับสูงด้านคุณภาพการผลิต การใช้ทรัพยากรการจัดการของเสียและมลพิษ และให้ ความสําคัญในระบบความปลอดภัยในกระบวนการผลิต

ธุรกิจสารเติมแต่งพอลิเมอร์เป็นหนึ่งในหกธุรกิจหลักของ Sinochem International และดำเนินงาน ภายใต้บริษัทย่อย Sennis โดยยอดขายสารเติมแต่งพอลิเมอร์มีมูลค่าคิดเป็น 18% ของมูลค่าการขาย ผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทในปี 2562 ที่ผ่านมา

การก่อสร้างฐานการผลิตในประเทศไทยของ Sinochem นับเป็นจุดมุ่งหมายสําคัญในการขยายธุรกิจ ของบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ขั้นปลาย (fine chemical) ในต่างประเทศ ซึ่ง” โรงงานในประเทศไทย นี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพการจําหน่ายอย่างต่อเนื่องในการจัดส่งสินค้าของบริษัทไปจําหน่ายยังต่างประเทศทั่วโลก ดังนั้น บริษัท ฯ จึงขอเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจร่วมก้าวไปสู่ความมุ่งมั่นนี้พร้อม ๆ กัน โดยได้เปิดรับสมัครงาน ที่ Jobchon.com ในตําแหน่ง ดังนี้

 

บริษัท เซนนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด
168 หมู่ 4 สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี (บ่อวิน) ตำบลบ่อวิน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230


หางานทั่วประเทศ กับ Jobpub.com