• อำเภอเมืองสระแก้ว, แก้วพระยา คอนกรีต(ซีแพค ศาลาลำดวน) 100 ตำบล ศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว สระแก้ว ประเทศไทย View on Map

Overview

  • การประกาศงาน 1
  • Viewed 269

Company Description

บริษัท แก้วพระยา คอนกรีต จํากัด ประกอบกิจการโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ที่ 1.ศาลาลำดวน ในแบรนด์ของ CPAC 2.ท่าข้าม ในแบรนด์ของ SCG

 

ข้อมูลการติดต่อ
บริษัท แก้วพระยา คอนกรีต จํากัด
สํานักงาน เลขที่ 69 หมู่ 7 ตําบลศาลาลําดวน อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000

 

หางานทั่วประเทศ กับ Jobpub.com