• อำเภอเมืองสระแก้ว, สระแก้ว ประเทศไทย View on Map

Overview

  • การประกาศงาน 0
  • Viewed 169

Company Description

บริษัท แก้วล้าดวน กรุ๊ป จํากัด ผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด และยังมีบริษัทในเครืออีกมากมาย ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2549

 

 

ข้อมูลการติดต่อ
บริษัท แก้วล้าดวน กรุ๊ป จํากัด (สํานักงานใหญ่)
เลขที่ 162 หมู่ที่ 3 ตําบลโคกปี่ฆ้อง อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
โทรศัพท์ 037-540 036 โทรสาร 037-540 03

 

หางานทั่วประเทศ กับ Jobpub.com