• 91 กม 36 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180 TH View on Map

Overview

  • การประกาศงาน 1
  • Viewed 164

Company Description

บริษัท แสงไทยเมตัลดรัม จำกัด ก่อตั้ง ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2532 โดยเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มบริษัทแสงไทย โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อการผลิตถังโลหะ สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพื่อบริการลูกค้านำไปบรรจุสินค้าหลากหลายผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น น้ำมัน อาหาร ผลผลิตการเกษตร และเคมีภัณฑ์

 

บริษัท แสงไทยเมตัลดรัม จำกัด
91 กม 36 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180


หางานทั่วประเทศ กับ Jobpub.com