• อำเภอบางปะกง, โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) สาขาเวลโกล ตำบล บางสมัคร อำเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย View on Map

Overview

  • การประกาศงาน 0
  • Viewed 159

Company Description

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทฯ ต่างประเทศที่ก่อตั้งมานานครบปีที่ 49 ประกอบกิจการผลิตสินค้าประเภทหมึกพิมพ์อุตสาหกรรม อาทิ หมึกพิมพ์กราเวียร์, หมึกพิมพ์ออฟเซ็ท, เม็ดสีสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก และผลิตภัณฑ์เคลือบกระป๋อง และถังบรรจุภัณฑ์, กาวและสารยึดติด เพื่อจำหน่ายทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ

 

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
130 ม.9 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

 


หางานทั่วประเทศ กับ Jobpub.com