Overview

  • การประกาศงาน 1
  • Viewed 28

Company Description

บริษัท ไทยนครเพนท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทในแวดวงอุตสาหกรรมสีที่ได้รับเชื่อถือเป็นอย่างมากในประเทศไทย การวิจัยค้นคว้าและการพัฒนา รวมถึงการตัดสินใจและการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของบริษัท บริษัทใช้เทคโนโลยีที่ลำ้สมัยทันยุคเพื่อให้ทุกๆผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงได้รับการปรับปรุงควบคู่ไปกับหลักการสำคัญสี่ประการได้แก่

  1. คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
  2. คุ้มราคา
  3. สำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
  4. ความปลอดภัยของพนักงาน