• บ้านบึง, Thong Complex Farm, ตำบล คลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง ชลบุรี ประเทศไทย View on Map

Overview

  • การประกาศงาน 0
  • Viewed 463

Company Description

บริษัท ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด ดำเนินธุรกิจที่ประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 มีพนักงานมากกว่า 8,000 คน มีฟาร์มพ่อ-แม่พันธุ์ , โรงฟักไก่เนื้อ , ฟาร์มเกษตรกรคู่สัญญาเพื่อผลิตไก่ที่มีคุณภาพ , มี 2 โรงงานชำแหละ (Primary) ตั้งอยู่ อ.ลำลูกกา และองครักษ์ , มี 2 โรงงานงานแปรรูป (Further) ตั้งอยู่ อ.องครักษ์ , มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (Feed mill) ตั้งอยู่ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ก่อตั้งขึ้นปี 2015 ในวันนี้เราเป็นหนึ่งทางด้านการผลิตไก่อย่างครบวงจรของไทยที่มีขนาดใหญ่ เราเป็นผู้นำในการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุกอย่างสมบูรณ์เพื่อป้อนสู่ตลาดทั่วโลก