BCP HOTEL

  • อำเภอบ้านฉาง, BCP Hotel- Banchang Palace Hotel [3D Room], ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง ระยอง ประเทศไทย View on Map

Overview

  • การประกาศงาน 1
  • Viewed 96

Company Description

BCP HOTEL โรงแรมบ้านฉางพาเลซ ห้องพักภาพวาด 3 มิติที่เดียวในประเทศไทย ต้องการรับสมัครพนักงาน ในตำแหน่งงาน ต่อไปนี้

 

 

BCP HOTEL
293 M.3 T.Banchang A.Banchang Rayong 21130