DENCHAN

  • อำเภอท่าใหม่, Denchan Ceramic Industry Factory, ตำบล เขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี ประเทศไทย View on Map
  • Telephone: 0819086338

Overview

  • การประกาศงาน 9
  • Viewed 315

Company Description

DENCHAN ให้บริการ โรงงาน www.denchan.com โรงเรียน www.avpschool.org รีสอร์ท

ด้วยประสบการณ์และความรู้ที่เกิดจากการคลุกคลีอยู่กับกระเบื้องดินเผามานานเกือบศตวรรษ พร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและทำให้ผลิตภัณฑ์ของเด่นจันทร์มีชื่อเสียงในวงการดินเผา เราจึงได้พยายามคิดค้น ออกแบบ ทดลอง และปรับปรุงเทคนิควิธีและขั้นตอนการผลิตต่างๆตลอดมา มาวันนี้จึงมีเด่นจันทร์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำกระเบื้องดินเผาอย่างแท้จริง

1. การออกแบบรูปทรง ขนาด ที่ได้มาตรฐานลงตัวและปลอดภัยจากฝนฟ้า
2. สูตรดิน ที่เน้นความความเหนียวและแกร่งคงทนเป็นหลัก
3. กรรมวิธีการผลิต ที่พิถีพิถันหลายขั้นตอนด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยผสมผสานกับคุณภาพของแรงงานฝีมือ ทำให้เนื้อกระเบื้อง
แน่นเนียนเรียบร้อย และมองดูอ่อนช้อยสวยงาม
4. สูตรน้ำเคลือบสีพิเศษ ทำให้สีสวยเป็นมันเงาและคงทนตลอดกาล
5. การเผาด้วยเตาแก๊สที่อุณหภูมิสูงและคงที่ ทำให้เนื้อกระเบื้องแกร่งยิ่งขึ้น และสีสวยเป็นมาตรฐานเดียวกัน
6. ผ่านการตรวจสอบและคัดสรรคุณภาพเป็นอย่างดีเพื่อเป็นที่พอใจของผู้ใช้
7. อนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ของกระเบื้องดินเผา และคงไว้ซึ่งความสวยงามและคุณค่าของศิลปะ