Full time Offered Salary :

ช่างไฟฟ้า

  • อำเภอเมืองปราจีนบุรี, ปราจีนบุรี, บริษัท พี.เอ็ม. ศิลาเลิศ จำกัด ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย View on Map
  • บริษัท พี.เอ็ม.ศิลาเลิศ จำกัด
  • Posted Date : 2 มกราคม 2021
Email Job
  • Share this Job :

Job Description

วันที่ 2 มกราคม 2021
ที่มา : JOBPUB.COM

รายละเอียดงาน :
งานช่างไฟฟ้าประจำไซด์งาน จ.ปราจีนบุรี ศรีราชา

คุณสมบัติผู้สมัคร :
-เพศ ชาย
-อายุ 25 ปีขึ้นไป
-การศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
-มีประสบการณ์ด้านงานไฟฟ้า
-สามารถมาปฎิบัติงานที่จ. ปราจีนบุรีได้
-มีรถรับส่ง จากบริษัท ไปไซด์งาน
**หากมีใบผ่านการอบรมช่างไฟฟ้าจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่าน JOBPUB.COM ได้เลย

เงินเดือน : 13,000 – 15,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี

บริษัท พี.เอ็ม.ศิลาเลิศ จำกัด
290/10 หมู่ 8 ตำบล สุรศักดิ์
อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110

โทร. 0381016624

Website : http://www.pmsilalert.co.th

ตำแหน่งงานที่คุณอาจสนใจ