Sunday, June 23, 2024
HomeJob postingรับสมัคร ธุรการ/จัดการ/บัญชี

รับสมัคร ธุรการ/จัดการ/บัญชีรับสมัคร ธุรการ/จัดการ/บัญชีรายละเอียดงาน :

1. จัดทำรายงานการซื้อ-ขาย และการวิเคราะห์ทางการเงิน การจัดทำงบการเงิน วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ

2. ควบคุมดูแลการดำเนินงานด้านบัญชี ในเรื่องการจัดการบัญชีเจ้าหนี้ และบัญชีลูกหนี้ การกระทบยอดการรับชำระหนี้และยอดรับชำระหนี้ จัดทำระเบียบการบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ

3. จัดทำการสรุปยอดขายและวิเคราะห์การขายเพื่อการสั่งซื้อสินค้า

4. วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการเงินไปใช้ โดยนำขั้นตอนทางการเงินไปปฏิบัติ ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงความถูกต้อง และสมบูรณ์ของข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ

5. จัดการระบบตรวจเช็คการเบิกจ่ายสินค้าและสรุปยอดสินค้าคงคลัง

6. จัดการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน แนวโน้มของผลประกอบการเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหาเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางการเงิน และสามารถนำเสนอข้อมูลทางการเงินต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการเงินได้

7. จัดการวางแผนกลยุทธ์ และพัฒนาแผนทางการเงินระยะยาวเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์โดยรวมของบริษัทฯ ประเมินความเสี่ยง และโอกาสทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงแบบแผนทางการเงินให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

8. ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ว่าเป็นไปตามมาตรฐาน และข้อบังคับบัญชี โดยใช้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และข้อบังคับด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง

9. จัดการตรวจสอบระบบการเงินของบริษัทฯ เช่น ซอฟต์แวร์บัญชี เครื่องมือการรายงานทางการเงิน และซอฟต์แวร์การจัดทำงบประมาณ ว่าใช้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องกับเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ทางการเงินของบริษัทฯ

10. จัดทำรายงานการเงินประจำปีของบริษัทฯ เช่น รายงานภาษี งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดคุณสมบัติผู้สมัคร :

1. อายุ 25-35 ปี เพศชาย/หญิง
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารการปฏิบัติการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะประสานงานแม่นยำ ไม่พลาดทุกการติดต่อสื่อสาร
4. มีความละเอียดรอบคอบใส่ใจในรายละเอียด และมีความกระตือรือร้น
5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและกำหนดเวลาที่จำกัดได้
6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Suite และซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่า

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้เลย

เงินเดือน : 12,000 – 18,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 4 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท เอสซี บิวตี้ ริช จำกัด ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000


บริษัท เอสซี บิวตี้ ริช จำกัด

115/167 ถนนบางบอน 4  แขวงบางบอนเหนือ  เขตเขตบางบอน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10150


https://live.staticflickr.com/65535/52052731667_79fe4cc9ae_o.jpg


Link ที่เกี่ยวข้อง :
หางาน ธุรการ, หางาน ธุรการ ใกล้ฉัน, หางาน ธุรการ สมุทรสาคร, หางาน ธุรการ เมือง สมุทรสาคร, หางาน ธุรการ บ้านเกาะ สมุทรสาคร, หางาน บัญชี, หางาน บัญชี ใกล้ฉัน, หางาน บัญชี สมุทรสาคร, หางาน บัญชี เมือง สมุทรสาคร, หางาน บัญชี บ้านเกาะ สมุทรสาคร,

หางาน บ้านเกาะ สมุทรสาคร

หางาน เมือง สมุทรสาคร

หางาน สมุทรสาคร

หางานใกล้ฉัน (งานตามโลเคชั่นปัจจุบันของคุณ)

Jobpub.com : หางาน

สมัครงานตำแหน่ง คลิกที่ "คลิกที่นี่ เพื่อยื่นใบสมัคร" จากนั้นเขียนใบสมัครงานของคุณ ระบบจะสมัครงานนี้ให้โดยอัตโนมัติ และ รอการนัดสัมภาษณ์งานจากสถานประกอบการนี้

spot_img
งานที่คุณอาจสนใจ