Thursday, February 2, 2023
HomeJob postingรับสมัคร ผู้จัดการฝ่ายศูนย์อาหารและร้านค้าเช่า (เชียงใหม่2)

รับสมัคร ผู้จัดการฝ่ายศูนย์อาหารและร้านค้าเช่า (เชียงใหม่2)รับสมัคร ผู้จัดการฝ่ายศูนย์อาหารและร้านค้าเช่า (เชียงใหม่2)รายละเอียดงาน :

1.วิเคราะห์และวางแผนในการบริหารพื้นที่เช่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯและบรรลุเป้าหมายที่บริษัทฯวางไว้

-สรรหาและคัดเลือกผู้เช่า ด้วยความเป็นธรรม

-เจรจาต่อรองผู้เช่าให้เป็นตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

-บริหารพื้นที่เช่าโดยเพิ่มจำนวนร้านค้าระยะสั้น

-วางแผนงานและวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายร้านค้าเช่าเพื่อเพิ่มรายได้

2.ตรวจสอบและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าเช่า

-การสร้างสัญญา, ต่อสัญญาและยกเลิกสัญญา CL, Food Court, Take Away, BB

-จัดทำเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าเช่าและบัญชี เช่น เอกสารการคืนเงินประกันผู้เช่า เป็นต้น

3. ควบคุมและตรวจสอบมาตราฐานร้านค้าเช่าตามที่บริษัทฯกำหนด

-ตรวจพื้นที่ (Floor walk) ตามมาตราฐานทีบริษัทฯกำหนด

-ดิน Safety ร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของบริษัท

-รับเรื่องและประสานงานแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับร้านค้า

-ควบคุมและตรวจสอบหนี้ค้างชำระจากร้านค้าเช่า (ปฎิบัติตามProcess การติดตามหนี้บริษัทฯ)

4. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ร้านค้าเช่า

-วางแผนและช่วยหาทางแก้ไขผู้เช่าที่มีผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าเป้าหมายให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

-สำรวจคู่แข่งเพื่อเพิ่มความหลากหลายภายในสาขา

-ควบคุมดูแลยอดขาย ศูนย์อาหาร & เครื่องดื่ม (Big Cup) และร้านค้าเช่าเพื่อช่วย ผลักดันยอดขาย

-วิเคระห์ยอดขายในศูนย์อาหาร

-ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอาหาร

-ควบคุมและตรวจสอบ การสั่งซื้อวัตถุดิบของบาร์น้ำ ต้องเพียงพอต่อลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในแต่ละวัน

-ตรวจสอบรายได้ร้านค้าเช่าที่เป็นGPเพื่อช่วยผลักดันยอดขาย เช่น KFC, Play Land เป็นต้น

5. ประสานงานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมอื่นๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

-ส่งเสริมและจัดกิจกรรมภายในสาขาเพื่อส่งเสริมยอดขายร้านค้าเช่าและ F&B

-ประสานงานในการจัดกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน เช่น งานOTOP เป็นต้น


คุณสมบัติผู้สมัคร :

1.วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์งานการบริหารพื้นที่เช่า จากธุรกิจค้าปลีกหรือธุรกิจใกล้เคียง อย่างน้อย 2 ปี
3.มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถแก้ปัญหาเฉาะหน้าได้เป็นอย่างดี
4.มีมนุษย์สัมพันธ์ทีดี และรักในงานการบริการ
5.มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
6.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี (Word , Excel)

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้เลย

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่


บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

97/11 ชั้น 5 ถนนราชดำริ แขวง ลุมพินี  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10330

Website : http://www.bigc.co.th


https://live.staticflickr.com/65535/52052731667_79fe4cc9ae_o.jpg


ที่มา : งาน หางาน สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายศูนย์อาหารและร้านค้าเช่า (เชียงใหม่2)

Jobpub.com : งาน หางาน สมัครงาน

สมัครงานตำแหน่ง คลิกที่ "คลิกที่นี่ เพื่อยื่นใบสมัคร" จากนั้นเขียนใบสมัครงานของคุณ ระบบจะสมัครงานนี้ให้โดยอัตโนมัติ และ รอการนัดสัมภาษณ์งานจากสถานประกอบการนี้

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
งานที่คุณอาจสนใจ
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img