Saturday, July 13, 2024
HomeJob postingรับสมัคร วิศวกร

รับสมัคร วิศวกรรับสมัคร วิศวกรรายละเอียดงาน :

บริษัท เคไนน์ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ธุรกิจที่เกี่ยวกับนํ้าและสิ่งแวดล้อม โดยให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง ระบบผลิตนํ้าประปา ระบบผลิตนํ้าและบําบัดนํ้าเสียสําหรับชุมชน และอุตสาหกรรม รวมถึงบริการหลังการขายที่ครบวงจร ต้องการรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายงาน ในตําแหน่งดังนี้

วิศวกรโครงการ (Project Engineering)

– สํารวจและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ พร้อมทั้งวิเคราะห์ เพื่อใช้ประเมินความเป็นไปได้การเริ่มต้นโครงการ

– วางแผน ควบคุมการดําเนินการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจัดการคน ระยะเวลาดําเนินโครงการ อย่างมีประสิทธิภาพ และ

จัดการงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมาย

– ควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

– ติดตามความคืบหน้าของโครงการพร้อมทั้งจัดทำเอกสารรายงานความก้าวหน้าของโครงการ

– ประชุม/ประสานงานกับลูกค้าและผู้รับเหมา รวมทั้งหน่วยงานราชการและรัฐสาหกิจ

– สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

– จัดทําและสนับสนุนข้อมูลเพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ

– สามารถสอนหรือฝึกอบรมในการส่งมอบงานให้ลูกค้าหรือองค์กรได้

– สามารถเขียนแบบ/ออกแบบ ตามแบบวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์

– ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศชาย อายุ 23-35 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3. ประสบการณ์ 0 – 3 (หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
4. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด/นอกสถานที่ได้
5. สามารถขับขี่รถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตในการขับขี่)
6. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม

สวัสดิการ
ค่าล่วงเวลา, ค่าตอบแทนตามตําแหน่งงาน (ค่าโทรศัพท์, ค่าพาหนะ, เบี้ยเลี้ยงออกต่างจังหวัด, ค่าที่พักกรณีออกต่างจังหวัด) ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม, ฌาปนกิจ, ประกันสังคม, โบนัสประจําปี, เงินปรับประจําปี, งานสังสรรค์ประจําปี, ฝึกอบรม / ดูงาน

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้เลย

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : เคไนน์ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150


เคไนน์ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส

15/402 หมู่ที่ 5  ตำบลลาดสวาย  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  12150


https://live.staticflickr.com/65535/52052731667_79fe4cc9ae_o.jpg


Link ที่เกี่ยวข้อง :
หางาน วิศวกร, หางาน วิศวกร ใกล้ฉัน, หางาน วิศวกร ปทุมธานี, หางาน วิศวกร ลำลูกกา ปทุมธานี, หางาน วิศวกร ลาดสวาย ปทุมธานี,

หางาน ลาดสวาย ปทุมธานี

หางาน ลำลูกกา ปทุมธานี

หางาน ปทุมธานี

หางานใกล้ฉัน (งานตามโลเคชั่นปัจจุบันของคุณ)

Jobpub.com : งาน

สมัครงานตำแหน่ง คลิกที่ "คลิกที่นี่ เพื่อยื่นใบสมัคร" จากนั้นเขียนใบสมัครงานของคุณ ระบบจะสมัครงานนี้ให้โดยอัตโนมัติ และ รอการนัดสัมภาษณ์งานจากสถานประกอบการนี้

spot_img
งานที่คุณอาจสนใจ