Friday, September 22, 2023
HomeJob postingรับสมัคร เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพรับสมัคร เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพรายละเอียดงาน :

– ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

– วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง

– ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

– วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง

– ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน

– แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน

– ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ

– เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

– ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า

– รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง

– ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมายคุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
– ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
– วุฒิปริญญาตรีสาธารณสุข (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
– มีความรู้ความชำนาญในการจัดทำแผนงาน
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word/ Excel/ Power Point ได้คล่อง
– มีความขยันอนทนในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้เลย

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร


บริษัท ไอเอฟซี อินเตอร์ฟู้ด จำกัด

398 หมู่ 10 ซอยคลองมะเดื่อ ตำบล คลองมะเดื่อ  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  74110

Website : http://www.ifc.co.th


https://live.staticflickr.com/65535/52052731667_79fe4cc9ae_o.jpg


ที่มา : งาน หางาน สมัครงาน เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ

Jobpub.com : งาน หางาน สมัครงาน

สมัครงานตำแหน่ง คลิกที่ "คลิกที่นี่ เพื่อยื่นใบสมัคร" จากนั้นเขียนใบสมัครงานของคุณ ระบบจะสมัครงานนี้ให้โดยอัตโนมัติ และ รอการนัดสัมภาษณ์งานจากสถานประกอบการนี้

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
งานที่คุณอาจสนใจ
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img