Thursday, February 9, 2023
HomeJob postingรับสมัคร Area Manager (KrispyKreme)

รับสมัคร Area Manager (KrispyKreme)รับสมัคร Area Manager (KrispyKreme)รายละเอียดงาน :

1.ศึกษาตลาด เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตทั้งเรื่องความ

ต้องการของลูกค้า ยอดขาย กำไร และกำลังคนที่เปลี่ยนไป

2.วิเคราะห์สถานการณ์ และผลการดำเนินงานในปัจจุบันทั้งด้านยอดขายกำไร

และต้นทุนเพื่อดูว่าแต่ละร้านควรได้รับการปรับปรุงพัฒนาเรื่องใดบ้าง

3.ตั้งเป้าหมายร่วมกันกับRegion Coach ทั้งเป้าหมายระยะยาว เช่น กำลังคน การ

สร้างคน การวางระบบการทำงานที่เข้มแข็ง และเป้าหมายระยะสั้น เช่น ยอดขาย

มาตรฐานต่างๆ เป็นต้น

4.วางแผนกำลังคนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ บริหารจัดการและเตรียมกำลังคน

สำหรับร้านที่มีการปรับปรุง/เปิดใหม่

5.วางแผนการปฏิบัติงาน(Action Plan) ของเขตที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนและ

สอดคล้องกับเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน

โดยใช้แคมเปญทางการตลาดและเครื่องมือต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด

6.สื่อสารวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์การดำเนินงานของเขตอย่างชัดเจน

เข้าใจง่าย รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก RGM เพื่อสร้างการมีส่วน

ร่วม และบรรยากาศการทำงานแบบ Teamwork

7.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกร้านปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆอย่างถูกต้องเคร่งครัด

เช่น มาตรฐานความปลอดภัย สุขลักษณะความสะอาด Food Safety ฯลฯ โดย

การAudit ร้านอย่างสม่ำเสมอ

8.สามารถให้คำแนะนำกับ RGM ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

9.ฝึกอบรมและสอนงานทีมผู้จัดการร้านในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย

วางแผนการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง(Bench Plan)อย่างชัดเจน และปฏิบัติตาม

แผนอย่างเคร่งครัด

10.วางแผนการเก็บรักษาคนเก่ง ได้อย่างมีความสุข และสร้างผลงานอย่างต่อ

เนื่อง

11.เป็นผู้นำในการสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันแบบทีมเวิร์ค และสร้าง

บรรยากาศในการทำงานที่เน้นการมีผลการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม(High

Performance Culture) และชื่นชมเมื่อทีมงานปฏิบัติงานได้ดี


คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. อายุ 25-40 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ Area Manager อย่างน้อย 2 ปี
4. มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการร้านอาหาร อย่างน้อย 3 ปี
5. มีประสบการณ์ในงานด้านร้านอาหารหรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี
6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี พูด อ่าน เขียน
7. มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้เลย

เงินเดือน : 25,000 – 30,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


บริษัท เคดีเอ็น จำกัด

11 th Floor CTI Tower, 191/84 Ratchadapisek Road, Klongtory, Klongtoey,Bangkok 10110 แขวง คลองเตย  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10110

Website : http://www.krispykreme.co.th


https://live.staticflickr.com/65535/52052731667_79fe4cc9ae_o.jpg


ที่มา : งาน หางาน สมัครงาน Area Manager (KrispyKreme)

Jobpub.com : งาน หางาน สมัครงาน

สมัครงานตำแหน่ง คลิกที่ "คลิกที่นี่ เพื่อยื่นใบสมัคร" จากนั้นเขียนใบสมัครงานของคุณ ระบบจะสมัครงานนี้ให้โดยอัตโนมัติ และ รอการนัดสัมภาษณ์งานจากสถานประกอบการนี้

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
งานที่คุณอาจสนใจ
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img