Thursday, February 2, 2023
HomeJob postingรับสมัคร Programmer / Web Programmer

รับสมัคร Programmer / Web Programmer

รับสมัครด่วน! หลายอัตรา

อัตราเงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

ตำแหน่งงานไอทีที่เปิดรับ

1. Programmer (Jr. จำนวน 2 อัตรา / Sr. จำนวน 2 อัตรา)

พัฒนาโปรแกรมให้กับลูกค้าของบริษัท (พัฒนาโปรแกรม Window Application ภาษา C#, VB, ASP, MSAccess, Microsoft Report, SQL, PL/SQL มีความรู้ด้านการพัฒนาโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล Oracle, SQLServer)

>>>หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.พัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อให้ทำงานได้ตรงตาม Requirement

2.ออกแบบโครงสร้างซอฟต์แวร์ และการจัดเก็บลงฐานข้อมูล

3.ออกแบบโครงสร้างและวางมาตรฐาน

4.ทำงานร่วมกับ Tester, Business Analyst, Project Manager เพื่อส่งมอบงานให้ได้ตามกำหนด

5.ค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง

>>>คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เพศชาย / หญิง อายุ 23-35 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

2.วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.มีความเชี่ยวชาญในการเขียนและพัฒนาโปรแกรม

Programming Skills : C#, VB, VB/.Net, ASP, ASP/.NET, SQL, PL/SQL, HTML, JavaScript

Other Experiences : MSAccess, Visual Studio, GitHub, Oracle Database

Knowledge : SDLC Process, Database Design

___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-__

2. Web Programmer

>>>หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.พัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อให้ทำงานได้ตรงตาม Requirement

2.ออกแบบโครงสร้างซอฟต์แวร์ และการจัดเก็บลงฐานข้อมูล

3.ดูแลระบบ Window / Web Application, Web service API, Store procedure, User Interface ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.ทำงานร่วมกับ Tester, Business Analyst, Project Manager เพื่อส่งมอบงานให้ได้ตามกำหนด

5.ค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง

>>>คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เพศชาย / หญิง อายุ 23-35 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

2.วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.มีความเชี่ยวชาญในการเขียนและพัฒนาโปรแกรม ตามความถนัด

Programming Skills : HP, ASP, C#/.Net, PL/SQL, AJAX, JQUERY, CSS, FRAMEWORK, Web-Service, XML, Json

Other Experiences : CMS, CRM, Joomla, WordPress, GOOGLE API

Knowledge : WCF, Web Service, SOAP, REST, XML, SDLC Process, Database Design

___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-__

3. MIS / Data Analysis (จำนวน 1 อัตรา)

พัฒนาโปรแกรม ETL ออกแบบฐานข้อมูล จัดทำรายงานสำหรับผู้บริหาร และสนับสนุนด้านข้อมูลให้กับทีมการตลาด

>>>หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.การออกแบบฐานข้อมูลเชิงตรรกะและกายภาพเขียน ERD และพจนานุกรมข้อมูล

2.พัฒนา ETL และ Data Cleansing Process (ภาษา PL/SQL หรือ Qlikview Scripting)

3.รายงานการออกแบบและแดชบอร์ดการจัดการ

4.การวิเคราะห์ข้อมูลและให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดการและการตัดสินใจทางการตลาด

5.แก้ไขปัญหาและแก้ไขข้อมูลสำหรับสภาพแวดล้อมการผลิต

6.ทำงานร่วมกับทีมพัฒนาและผู้ให้บริการภายนอกเพื่อส่งมอบโครงการที่สำคัญทางธุรกิจและรักษาระดับการบริการที่สูง

>>>คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เพศชาย / หญิง อายุ 23-35 ปี

2.วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการออกแบบ Database และรายงานสำาหรับผู้บริหาร (MISReport)

4.หากมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม Qlikview จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Programming Skills : SQL, PL/SQL, VB หรือ ASP

Other Experiences : SQL Developer Tool, Qlikview หรือ Reporting Tool

Knowledge : Data Warehouse Management, DBMS, Database Design and Data Modelling

___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-__

4. Lead Database Specialist (จำนวน 1 อัตรา)

พัฒนาและดูแลฐานข้อมูล / ตรวจสอบโปรแกรมก่อนขึ้นระบบจริง

>>>คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เพศชาย / หญิง อายุ 24-35 ปี

2.วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

3.สามารถพัฒนาและดูแลฐานข้อมูล Oracle, MYSQL, MSSQL, ACCESS อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด

4.สามรถใช้โปรแกรม PL/SQL, SQL Developer หรือ ACCESS ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-__

5. Big Data Engeineer / Data Analytic (จำนวน 1 อัตรา)

ดูแลระบบ Big Data และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอ

>>>คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เพศชาย / หญิง อายุ 25-40 ปี

2.วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.มีประสบการณ์ในการทำงานขั้นต่ำ 2 ปี ในด้าน Big Data, Data Analytic

สมัครงานตำแหน่ง คลิกที่ "คลิกที่นี่ เพื่อยื่นใบสมัคร" จากนั้นเขียนใบสมัครงานของคุณ ระบบจะสมัครงานนี้ให้โดยอัตโนมัติ และ รอการนัดสัมภาษณ์งานจากสถานประกอบการนี้

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
งานที่คุณอาจสนใจ
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img