สมุห์บัญชี

Full time บริษัท เมืองโบราณ จำกัด in บัญชีการเงิน-ธนาคาร
  • เขตพัทยา, ชลบุรี, พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม พัทยา-นาเกลือ ตำบล นาเกลือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี ประเทศไทย View on Map
Email Job
  • Share:

Job Detail

  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • เพศ ได้ทั้งสอง
  • ประสบการณ์ 5-6 ปี ขึ้นไป

Job Description

วันที่ 1 มกราคม 2021
ที่มา : JOBPUB.COM

รายละเอียดงาน :
– กำหนดนโยบายและวางแผนด้านบัญชีการเงิน รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีการเงิน ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท
– ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้องและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ได้วางไว้
– ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ
– ควบคุมและตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของบริษัท โดยตรวจสอบการออกใบเสร็จ การบันทึกบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย และรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตรงกัน
– ควบคุมการจัดทำงบประมาณของบริษัท และตรวจสอบดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง และเป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้
– ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร :
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
-เพศชาย / หญิง
-อายุ 30 ปีขึ้นไป
-มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปี สามารถทำงานที่พัทยาได้ และมีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญ-การใช้โปรแกรม Expess

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่าน JOBPUB.COM ได้เลย

เงินเดือน : 30,000 – 50,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี

บริษัท เมืองโบราณ จำกัด
206/2 หมู่ 5 ตำบล นากลือ
อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150

โทร. 038367815,0972823490

Website : http://www.sanctuaryoftruth.com

ตำแหน่งงานอื่นที่คุณอาจสนใจ