Full time Offered Salary :

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ภาษาจีน)

  • อำเภอนิคมพัฒนา, ระยอง, ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา ระยอง ประเทศไทย View on Map
  • บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • Posted Date : 4 มกราคม 2021
Email Job
  • Share this Job :

Job Description

วันที่ 4 มกราคม 2021
ที่มา : JOBPUB.COM

รายละเอียดงาน :
-รับผิดชอบ,จัดทำระบบงานการจัดซื้อให้มีความเหมาะสม
-ช่วยเหลือปรับปรุงและแก้ไข เมื่อเกิดปัญหาขึ้นระหว่างการจัดซื้อ
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-จัดระบบงานจัดซื้อให้มีความสมบูรณ์แบบ
-ทำการประเมินและสรรหาผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ
-บริหารงานการจัดซื้อให้มีความสอดคล้องตามระบบ ISO/IEC 17025
-อบรมหรือสอนงานให้กับพนักงานจัดซื้อ
-จัดทำมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยในการการประเมินผู้ขายตามมาตรฐาน C-TPAT
-ตรวจสอบความเพียงพอของทรัพยากรของหน่วยงาน
-อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชายหรือหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ทั้ง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
5. มีประสบการณ์ด้านการรับผิดชอบควบคุมการจัดซื้อหรือเกี่ยวกับการตลาด 3-5 ปีขึ้นไป
6. มีประการณ์งานด้านจัดซื้อหรือการจัดการงานด้านอุตสาหกรรม หรือวิศวกรรมอุตสาหการ
7. มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
8. มีบุคลิกภาพและปฏิภาณไหวพริบดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
9. สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม
1.ค่าอาหาร
2.ค่าเดินทาง
3.ค่าเช่าบ้าน
4.ค่าเบี้ยขยัน
5.ประกันสังคม
6.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7.ประกันชีวิต
8.ชุดพนักงาน
9.หอพักพนักงาน ( 600 บาท/เดือน )
10.ค่ากะ / ค่าโอที

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่าน JOBPUB.COM ได้เลย

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง

บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
99 หมู่ 1 ตำบล นิคมพัฒนา
อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง 21180

โทร. 033658558

Website : http://www.tycons.com

ตำแหน่งงานที่คุณอาจสนใจ