Full time Offered Salary :

เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต

  • อำเภอบ้านด่าน, บุรีรัมย์ View on Map
  • บริษัท เบสท์แพค คอนกรีต (2) จำกัด
  • Posted Date : 13 มกราคม 2021
Email Job
  • Share this Job :

Job Description

วันที่ 13 มกราคม 2021
ที่มา : JOBPUB.COM

รายละเอียดงาน :
-รับผิดชอบเอกสารฝ่ายผลิต
-บันทึกใบสั่งผลิตในโปรแกรมสำเร็จรูป
-ติดตามงานในฝ่ายผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร :
-อายุ 25-35 ปี วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีความเข้าใจในกระบวนการผลิต
-มีความคิดเชิงบวกและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
-ทำงานเชิงรุก
-เป็นคนก่อนเวลา
-มีความรับผิดชอบ
-มีความละเอียด รอบคอบ
-เป็นคนช่างสังเกตุ และมองเห็นถึงความผิดปกติ
-สามารถทำงานกลางแจ้งได้
-มีความสามารถในการสื่อสาร และประสานงาน
-ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
-ไขปัญหาได้ดี และมีความอดทนต่อสภาวะความกดดัน
-มีระเบียบวินัย และรักความสะอาด ไม่สุรุ่ยสุร่าย
-ทำงานแบบตรงไป ตรงมา ห้ามเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุมัติ
-มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ไม่หมกเม็ดงาน หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
-สามารถทำงานในเวลากะที่บริษัทฯ กำหนดได้
-สามารถโยกย้ายไปประจำสาขาอื่นได้

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่าน JOBPUB.COM ได้เลย

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : บุรีรัมย์

บริษัท เบสท์แพค คอนกรีต (2) จำกัด
150 บ้านด่าน ตำบล บ้านด่าน
อำเภอ บ้านด่าน จังหวัด บุรีรัมย์
โทร. 044664333

ตำแหน่งงานที่คุณอาจสนใจ