Full time Offered Salary :

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (Lab)

  • อำเภอแปลงยาว, ฉะเชิงเทรา View on Map
  • บริษัท ไทยนครเพนท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด
  • Posted Date : 28 ธันวาคม 2020
Email Job
  • Share this Job :

Job Description

รายละเอียดงาน
1. วางแผนวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมตามความต้องการของลูกค้า หรือแก้ไขให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น
3. แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหน้างานจริง ระหว่างการผลิต
4. ปรับปรุง แก้ไข วัตถุดิบ กระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุน และปรับปรุงคุณภาพ
5. ติดตาม และตรวจสอบผลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทั้งจากในห้องปฏิบัติการ และในการผลิตจริง เป็นระยะ เพื่อตรวจสอบปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
6. ดูแล ควบคุม และร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินการของบริษัทฯให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ระบบคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง
7. เมื่อมีการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มสูตรผลิตภัณฑ์ จัดทำเอกสารเก็บข้อมูล และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก
8. จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนกทั้งหมด ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ
– ประกันสังคม – โบนัสประจำปี – เงินปรับประจำปี – อบรมตามสายอาชีพ – ตรวจสุขภาพประจำปี
เงื่อนไขเพิ่มเติม
– มีความกระตือลือล้น มุ่งมั่นตั้งใจ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่สม่ำเสมอ
– สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

วิธีการคัดเลือก
– สัมภาษณ์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ไทยนครเพนท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด
แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190
หมายเลขติดต่อ : 0817690128 อีเมล์ : [email protected]

ตำแหน่งงานที่คุณอาจสนใจ