Saturday, June 22, 2024
HomeJob postingBuilding Administration Officer (งานบริหารที่จอดรถ และกำจัดแมลง ระบบจัดการขยะ)

Building Administration Officer (งานบริหารที่จอดรถ และกำจัดแมลง ระบบจัดการขยะ)รับสมัคร Building Administration Officer (งานบริหารที่จอดรถ และกำจัดแมลง ระบบจัดการขยะ)รายละเอียดงาน :

– จัดทำบัตรจอดรถและเปิดสิทธิบัตรจอดรถของแต่ละบริษัท

เปลี่ยนแปลงแก้ไขกรณีลูกค้าเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถหรือแจ้งยกเลิกการเช่าจอดร

ายเดือนตรวจสอบการทำงานของตู้จ่ายบัตรจอดรถทั้งขาเข้าและขาออกให้พร้อมใช้งา

น และแก้ไขปัญหาเมื่อตู้ขัดข้อง

– ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาระบบประทับตราบัตรจอดรถ (Web Stamp)

– จัดทำสรุปรายงานรายได้รายวันให้ฝ่ายบัญชีตรวจสอบ

– จัดทำรายงานค่าที่จอดรถรายเดือนของแต่ละบริษัทและส่งให้ทางบัญชีเพื่อเรีย

กเก็บค่าที่จอดรายเดือนจัดทำรายงานตราประทับเรียกเก็บค่าที่จอดรถรายเดือนและส่งให้ทางบัญชีเพื่อ

เรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายเดือน

– จัดทำตารางสรุปการใช้งานที่จอดรถของแต่ละบริษัทผู้เช่า

– ประสานงานแก้ไขปัญหากรณีระบบที่จอดรถขัดข้อง และ

ประสานงานกรณีการขอที่จอดรถพิเศษ สำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ

ทั้งของสำนักงาน, ร้านค้า และงานกิจกรรมต่างๆ ที่มาจัดภายในศูนย์

– ดูแลการทำงานให้เป็นไปตาม SLA และตามข้อกำหนด ISO

– ดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำห้องจดหมาย

ให้การสนับสนุนด้านการทำงาน

ช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องจดหมายประสานงานกับทีมเจ้าหน้าที่กำจัดแมลงเพื่อเข้าบริการกำจัดแมลงประจำเดือน

ในพื้นที่ส่วนกลาง, ภายในอาคารและรอบนอกอาคาร

– ควบคุมดูแลการเข้าบริการงานกำจัดแมลงและสัตว์รบกวน ในพื้นที่ส่วนกลาง,

ภายในอาคารและรอบนอกอาคาร

– ติดตามแก้ไขปัญหากรณีพบแมลงและสัตว์รบกวนภายในอาคาร

– ประสานงานกับทีมเจ้าหน้าที่เข้าบริการเครื่องดักแมลงประจำเดือนและตรวจสอ

บปัญหาของแมลงที่อยู่ภายในอาคาร

– ประสานงานกับทีมเจ้าหน้าที่ของเขต กทม. ในการจัดเก็บขยะในแต่ละวัน

– ตรวจสอบความสะอาดและการแยกขยะภายในห้องขยะ

– ตรวจสอบอุปกรณ์อัดบดขยะให้สามารถใช้งานได้ปกติ

– ประสานงานกับทีมเจ้าหน้าที่ดูแลเครื่อง Oklin / Refun

เข้าบำรุงรักษาตามรอบที่กำหนดเพื่อตรวจสอบการทำงานของเครื่องและตัวอุปกร

ณ์ ประสานงานแก้ไขกรณีเครื่องขัดข้อง

– ประสานงานกับทีมแม่บ้านเพื่อเก็บขวดในตู้ Refun กรณีที่ตู้มีขวดเต็มคุณสมบัติผู้สมัคร :

– อายุไม่เกิน 35
– ประสบการณ์ไม่เกิน 4 ปี

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้เลย

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310


บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10310


https://live.staticflickr.com/65535/52052731667_79fe4cc9ae_o.jpg


Link ที่เกี่ยวข้อง :
หางาน Administration, หางาน Administration ใกล้ฉัน, หางาน Administration กรุงเทพมหานคร, หางาน Administration ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร, หางาน Administration ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร, หางาน officer, หางาน officer ใกล้ฉัน, หางาน officer กรุงเทพมหานคร, หางาน officer ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร, หางาน officer ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร,

หางาน ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

หางาน ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

หางาน กรุงเทพมหานคร

หางานใกล้ฉัน (งานตามโลเคชั่นปัจจุบันของคุณ)

Jobpub.com : สมัครงาน

สมัครงานตำแหน่ง คลิกที่ "คลิกที่นี่ เพื่อยื่นใบสมัคร" จากนั้นเขียนใบสมัครงานของคุณ ระบบจะสมัครงานนี้ให้โดยอัตโนมัติ และ รอการนัดสัมภาษณ์งานจากสถานประกอบการนี้

spot_img
งานที่คุณอาจสนใจ