Job Detail

  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • เพศ ได้ทั้งสอง
  • สถานที่ปฎิบัติงาน ลำปาง
  • ติดต่อสอบถาม 02 029 4241

Job Description

วันที่ 13 มกราคม 2021
ที่มา : JOBPUB.COM

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดงาน :
– แจ้งข้อมูลข่าวสาร กระจายสื่อผลิตภัณฑ์ตกแต่งร้านค้า สนับสนุนส่วนขายในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้า รวมถึงรายงานสถานการณ์ทางการตลาด
– สำรวจข้อมูลร้านค้า เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
3. ชื่นชอบการพบปะผู้คน และให้ข้อมูลลูกค้า
4. ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน/สัปดาห์
5. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

เงินเดือน : 13,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ลำปาง

 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
414 อาคารเอไอเอส 1 ชั้น 13 ถนนพหลโยธิน แขวง สามเสนใน
เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 020294241

Website : http://www.ais.co.th/applyjob/

ตำแหน่งงานอื่นที่คุณอาจสนใจ