• บริษัท จ๊อบ ออนไลน์ จำกัด
  • admin@todayjob.com

Job Detail

  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • เพศ ได้ทั้งสอง

Job Description

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2021
ที่มา : JOBPUB.COM

Sales Executive
คุณสมบัติ

  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุ 25 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี เคมี / เทคโนโลยีการพิมพ์ / วัสดุศาสตร์ / พอลิเมอร์
  • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

เขียนใบสมัครงาน หางานตำแหน่งอื่น ๆ 
บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จํากัด
124 ม.9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ 038-571488 ต่อ 242

ตำแหน่งงานอื่นที่คุณอาจสนใจ