Job Detail

  • ระดับการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
  • เพศ ได้ทั้งสอง
  • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป

Job Description

วันที่ 28 ธันวาคม 2020
ที่มา : JOBPUB.COM

รายละเอียดงาน
งานรับ
– รับวัตถุดิบ/สินค้า
– ตรวจนับวัตถุดิบ
– ตรวจสอบเอกสาร
– บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
– ส่งเอกสารให้ผู้บังคับบัญชา

งานจัดเก็บ
– จัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่และสถานที่
– ตรวจสอบสภาพของวัตถุดิบและสินค้า
– ทำความสะอาดภายในคลังสโตร์
– นับยอดสต๊อกวัตถุดิบ/สินค้า
– จัดทำสรุปรายงานผลการนับยอด

งานเบิกจ่าย
– จ่ายวัตถุดิบและสินค้า
– ตรวจสอบการเบิกจ่าย
– บันทึกการเบิกจ่ายสินค้า”

สวัสดิการ
วันลา
-ลาป่วย
-ลากิจ

การฝึกอบรม
-ปฐมนิเทศ
-Basic cooking
-ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

กิจกรรม
-กีฬาสัมพันธ์
-พัฒนาบุคลิกภาพ
-งานสังสรรค์ปีใหม่

เงื่อนไขเพิ่มเติม

  • เพศชาย – หญิง
  • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Officeได้ดี
  • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านสโตร์, จัดซื้อ, ต้นทุนสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ชอบงานเอกสาร มีทักษะทางด้านการประสานงาน
  • มีความระเอียดรอบคอบ”
  • สาขา สยามสแควร์

วิธีการคัดเลือก
– สัมภาษณ์
– สอบภาคปฏิบัติ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท โคคา โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่ลแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 8 ซอยอนุมานราชธน ถนนสุรวงศ์ สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
หมายเลขติดต่อ : 02-2341957 อีเมล์ : [email protected]

ตำแหน่งงานอื่นที่คุณอาจสนใจ